Do treści

Najważniejsza jest jakość

Rozwój technologiczny i organizacyjny firmy oraz stałe podnoszenie kwalifikacji i zaangażowanie wszystkich pracowników stanowią gwarancję najwyższej jakości oferowanych produktów i usług. Produkując nowoczesne środki smarne dążymy do przedłużenia ich żywotności, co pozwala naszym klientom zmniejszyć koszty eksploatacyjne maszyn i urządzeń. Wprowadzając Zintegrowany System Zarządzania udokumentowaliśmy i uporządkowaliśmy również wszystkie dotychczas prowadzone działania w zakresie ochrony środowiska. Cele i zadania jakie sobie stawiamy w tym zakresie określone zostały w Polityce ZSZ naszej firmy.

Oleje Fuchs stosowane są przez największych światowych producentów samochodów. Pojazdy marki BMW, Mercedes Benz, czy  Volkswagen wyjeżdżają z fabryki napełnione właśnie naszymi olejami. W latach 2002 i 2003 oraz w 2009 roku  Fuchs jako jedyny na świecie producent środków smarnych został uznany przez Daimler za Najlepszego dostawcę. W 2014 podobną nagrodę Fuchs otrzymał od Volskwagen Group, a w 2015 od RWE Group Purchasing.

Certyfikaty

Pod koniec 2000r. Fuchs Oil Corporation otrzymała Międzynarodowy Certyfikat Jakości, który zakładał m.in. dostosowanie się naszej firmy do potrzeb naszych klientów, aby w pełni je zaspokajać, a docelowo zbudować układ partnerski z naszymi odbiorcami. Od 2006 roku firma nasza posiada Międzynarodowy Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami EN ISO 9001 oraz EN-ISO 14001.

W 2020 roku otrzymaliśmy również Certyfikat z zakresu zarządzania BHP zgodnie z normą PN-ISO 45001:2018.

Zintegrowany System Zarządzania został udokumentowany i wdrożony w Centrali w Gliwicach, jak również we wszystkich lokalizacjach na terenie całego kraju, gdzie świadczone są usługi FOPL Zakresem objęte są wszystkie komórki organizacyjne, a tym samym wszyscy pracownicy naszej firmy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Zintegrowanego Systemu zarządzania. Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje wszystkie wymagania normy ISO 9001:2015, w odniesieniu do której nie zastosowano żadnych włączeń, ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018. Zakresem Zintegrowanego Systemu Zarządzania zostały objęte następujące działania:

produkcja, projektowanie, sprzedaż, doradztwo techniczne i serwisowanie środków smarnych oraz realizacja usług związanych z outsourcingiem gospodarki olejowo-smarowej, mobilnego serwisu olejowego oraz badań laboratoryjnych środków smarnych oraz następujące produkty i usługi:

  • produkcja środków smarnych dla motoryzacji,
  • produkcja środków smarnych dla przemysłu,
  • produkcja środków smarnych do obróbki metali,
  • produkcja środków smarnych do zastosowań specjalnych,
  • produkcja smarów,
  • świadczenie usług CPM - outsourcing gospodarki olejowo-smarowej,
  • świadczenie usług mobilnego serwisu olejowego,
  • świadczenie usług analiz laboratoryjnych.  
Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00