Do treści

Historia Grupy FUCHS

Kamienie milowe w 90-letniej historii FUCHS

1931

RUDOLF FUCHS zakłada firmę w Mannheim. Import i dystrybucja wysokiej jakości produktów rafineryjnych z Pensylwanii. Utworzenie regionalnego przedsiębiorstwa produkującego oleje silnikowe.

1936

Rozpoczęcie własnej produkcji i otwarcie pierwszego przedstawicielstwa w Monachium.

1939

Wybuch II Wojny Światowej. Zatrzymanie importu olejów z Pensylwanii. Utrata tradycyjnych dostawców ropy. Przeniesienie do portu przemysłowego w Mannheim.

1945

Zakończenie II Wojny Światowej. Przychody ze sprzedaży osiągnęły najniższy poziom w historii firmy.

1947

Koncentracja wysiłków na zaopatrzeniu przemysłu na cele odbudowy.

1948

Środki smarne FUCHS po raz pierwszy stosowane na niemieckich torach wyścigowych.

1951

Założenie FUCHS LUBRITECH.

1952

Po raz pierwszy firma zatrudnia ponad 200 pracowników.

1959

Śmierć założyciela firmy, Rudolfa Fuchsa.

1960

Dr Manfred Fuchs staje na czele firmy.

1968

Pierwsze kroki w stronę internacjonalizacji przedsiębiorstwa poprzez utworzenie spółek zależnych we Francji i Hiszpanii.

1971

FUCHS specjalizuje swoją ofertę produktową. W Mannheim 33 pracowników pracuje w dziedzinie badań, rozwoju i zapewnienia jakości.

1972

Firma staje się grupą kapitałową. Silna ekspansja poprzez przejęcia i fuzje w okresie od 1972 do 1991 roku.

1981

50-lecie firmy. Firma stała się zróżnicowaną Grupą złożoną z 80 firm produkcyjnych i handlowych.

1985

FUCHS wchodzi na giełdę. Notowanie akcji uprzywilejowanych na giełdach we Frankfurcie i Stuttgarcie.

1991

Po akwizycji środków smarnych FUCHS inwestuje w integrację technologiczną i dystrybucyjną, a także wykorzystanie synergii i potencjału racjonalizacji. Koncentracja na produkcji środków smarnych.

1994

Powstaje nowe logo FUCHS dla całej Grupy. Nowoczesne, dynamiczne logo jest ważnym krokiem w kierunku integracji poszczególnych jednostek.

2000

FUCHS PETROLUB jest największym niezależnym dostawcą środków smarnych. Światowe przychody ze sprzedaży wynoszą 900 mln €, przy liczbie pracowników około 4000.

2004

Stefan Fuchs zostaje Prezesem Zarządu. Dr Manfred Fuchs, który kierował firmą przez 41 lat i wprowadził ją do elitarnego grona światowych producentów środków smarnych, opuszcza Zarząd i zostaje zastąpiony przez swojego syna.

2006

FUCHS obchodzi swoje 75 urodziny. Grupa, zatrudniająca ponad 4000 pracowników na całym świecie w około 60 jednostkach operacyjnych, generuje przychody ze sprzedaży w wysokości 1,2 mld €.

2008

Włączenie akcji uprzywilejowanych do indeksu giełdowego MDAX 23 czerwca 2008 r.

2010

FUCHS przyjmuje „Kodeks Odpowiedzialnego Postępowania w Biznesie“.

2011

FUCHS świętuje 80-lecie firmy.

2013

FUCHS PETROLUB AG zmienia formę spółki na Spółkę Europejską (Societas Europaea): FUCHS PETROLUB SE

2015

Po raz pierwszy, FUCHS generuje przychody ze sprzedaży w wysokości 2 mld €.

2016

Grupa FUCHS uruchamia największy program inwestycyjny w swojej historii. Do 2018 roku zostanie zainwestowanych 300 milionów euro w globalną inicjatywę rozwoju.

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00