Do treści

Innowacja i pozycja lidera w zakresie środków smarnych

Wysoki poziom innowacyjności jest kluczową siłą napędową w modelu biznesowym firmy FUCHS. FUCHS przoduje w branży dzięki ponad przeciętnemu tempu innowacji i wysokiemu stopniowi specjalizacji. Celem jest ciągłe rozwijanie potencjału środków smarnych, czyli zwiększenie efektywności, a także wydłużenie cyklu życia produktów, rozwój wielofunkcyjnych smarów i innowacyjnych produktów dostosowanych do nowych wymogów technicznych i prawnych, oraz poprawa efektywności energetycznej, kosztowej oraz procesowej. Jednocześnie przywiązujemy dużą wagę do osiągania celów w zrównoważony sposób oraz dążymy do opracowania rozwiązań w zakresie środków smarnych, które przyczyniają się do ochrony środowiska i zasobów.

Grupa FUCHS kładzie zatem duży nacisk na badania i rozwój. Obecnie firma prowadzi ponad 600 projektów badawczych i rozwojowych, których celem jest ocena potencjału nowych technologii, takich jak nanotechnologie czy smarowanie minimalną ilością produktu. Projekty te są obsługiwane przez około 400 inżynierów i naukowców w 25 laboratoriach na całym świecie. Około 10% pracowników laboratoryjnych pracuje w ramach działu badań i rozwoju, a firma FUCHS stale inwestuje w dalszy rozwój swoich możliwości technicznych i kadrowych. Ultranowoczesne Centrum Technologii w siedzibie firmy w Mannheim koordynuje międzynarodową sieć ekspertów, łączy wiedzę oraz wspiera transfer wiedzy na temat wymogów światowych.

Badania i rozwój zorientowane na wymagania naszych klientów

Firma FUCHS zajmuje się rozwojem produktów dostosowanych do poszczególnych zastosowań bezpośrednio we współpracy z klientem oraz w przedsiębiorstwie klienta, tak aby optymalnie dostosować środki smarne do wymagań konkretnych procesów i maszyn. Poza tym, FUCHS przywiązuje ogromną wagę do badań podstawowych i angażuje się w interdyscyplinarne projekty badawcze i współpracę z uniwersytetami, instytucjami akademickimi, firmami biotechnologicznymi oraz klientami, takimi jak OEM. FUCHS posiada szerokie zaplecze laboratoryjne i symulacyjne. Opracowywaniu produktu towarzyszy zawsze intensywna seria testów. Przykładowo wszystkie środki smarne stosowane w sektorze inżynierii medycznej są poddawane testom na cytotoksyczność i ewentualne uszkodzenia komórek i tkanek. Firma FUCHS jest jednym z niewielu producentów smarów, którzy wykonują próby tego rodzaju.

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00