Do treści

CASSIDA

Linia CASSIDA oferuje najbardziej wszechstronną gamę środków smarnych dla każdej dziedziny zastosowania w przemyśle spożywczym oraz związanych z nim obszarach. Wszystkie produkty CASSIDA są zatwierdzone przez NSF, a zakłady produkcyjne CASSIDA posiadają certyfikat zgodnie z ISO 21469. Certyfikaty koszerności i utrzymanie zasad halal potwierdzają, że środki smarne spełniają religijne i prawne wymagania żywieniowe klientów muzułmańskich i żydowskich.

Max execution time: 240