Do treści

Inne branże

Przemysł chemiczny | Przemysł celulozowo-papierniczy | Przemysł medyczny i farmaceutyczny | Przemysł elektroniczny | Sektor AGD | Elektronarzędzia | Firmy usługowe | Przemysł tekstylny | Chłodnictwo | Przemysł gumowy

Wszystkie sektory przemysłowe stawiają specjalne wymagania w zakresie stosowanych środków smarnych. Wybór odpowiedniego środka smarnego zależy nie tylko od zakresu specjalnych smarów w ofercie – doświadczenie i know-how są równie ważne. Firma FUCHS spełnia wszystkie wymagania: oferuje specjalne rozwiązania branżowe oraz wiele lat doświadczenia.

Max execution time: 240