Do treści

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

Te trzy filary stanowią fundament naszego modelu biznesowego, a także podstawę dla naszych codziennych działań na całym świecie.

LUBRICANTS.

100% zaangażowania

Firma FUCHS w 100% koncentruje się na środkach smarnych i produktach pokrewnych – tak jak przed 80 laty. Dzięki asortymentowi ponad 10.000 produktów, firma oferuje swoim klientom pełną gamę środków smarnych, które spełniają surowe normy krajowe i międzynarodowe. Gama produktów podzielona jest na podstawowe kategorie: samochodowe i przemysłowe środki smarne, płyty do obróbki metali oraz środki smarne do zastosowań specjalnych. Ofertę uzupełnia kompleksowy zakres usług technicznych i związanych z procesami.

TECHNOLOGY.

Kompleksowe rozwiązania

Głównym czynnikiem sukcesu firmy FUCHS są technologicznie zaawansowane, zorientowane na proces oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie środków smarnych. Nasza globalna sieć ekspertów spełnia wymagania klientów na poziomie globalnym, szybko i sprawnie wymieniając się wiedzą z rożnych dziedzin specjalistycznych. Jeden na dziesięciu pracowników pracuje w dziedzinie badań i rozwoju. Obecnie firma prowadzi ponad 600 projektów badawczych i rozwojowych, których celem jest zapewnienie optymalnych odpowiedzi na potrzeby naszych klientów. Takie działania pozwalają nam umocnić naszą pozycję lidera technologicznego w ważnych segmentach biznesowych. To nie tylko kwestia efektywności i skuteczności lub bezpieczeństwa i niezawodności, ale również ekologiczności smarów od procesu produkcji po utylizację.

PEOPLE.

Zaangażowanie osobiste

Około 5000 wysoko wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników na całym świecie jest zaangażowanych w zapewnienie satysfakcji naszych klientów. Globalny zespół FUCHS uważa się za dobrze skoordynowaną jednostkę, której wysoki poziom osobistego zaangażowania kontynuuje historię sukcesu FUCHS rok po roku. Intensywny dialog z naszymi klientami i partnerami biznesowymi, jak również atmosfera zaufania w tych kontaktach umożliwiają nam znalezienie optymalnego, stworzonego na miarę rozwiązania w zakresie środków smarnych, spełniającego indywidualne wymagania naszych klientów.

Nasza strategia - FUCHS2025

Niezależnie od tego, czy chodzi o wymagania globalnych klientów, nowe modele biznesowe, które są możliwe dzięki postępującej digitalizacji, czy też mega trendy, takie jak przejście na pojazdy elektryczne i autonomiczną jazdę, FUCHS stoi przed nowymi wyzwaniami w tym niezwykle dynamicznie rozwijającym się świecie.


Nowy sposób myślenia by sprostać wyzwaniom przyszłości

Nowe rozwiązania wymagają nowych sposobów działania. A nowe sposoby działania wymagają nowego podejścia i świeżego spojrzenia.


Kluczowe elementy

Wyzwania chcemy wykorzystać jako szansę. Reagujemy na nie nowym sposobem myślenia, który łączą Strategię, Strukturę i Kulturę.


Wizja – Being First Choice

"Chcemy wykorzystać nasze mocne strony i globalnie dostosować naszą organizację do realizacji naszej wizji: 'Being First Choice'"

Stefan Fuchs, CEO FUCHS Group


Sześć strategicznych filarów

Nasza strategia opiera się na sześciu filarach strategicznych, które poprowadzą nas na drodze do roku 2025.
Globalna siła

Cele strategiczne:

 • Wykorzystanie segmentacji, jako podstawy strategicznego i globalnego rozwoju biznesu oraz lepszej penetracji rynku i odpowiednie dostosowanie organizacji
 • Ponadprzeciętny wzrost na rynkach azjatyckich i obu Ameryk do 2025 roku, osiągając tym samym równowagę między regionami
 • Wzmocnienie atrakcyjności marki do 2025 roku poprzez silne, wyróżniające się pozycjonowanie i przejrzystą architekturę marki we wszystkich istotnych segmentach FUCHS


Zorientowanie na klienta i rynek

Cele strategiczne:

 • Zwiększenie naszych udziałów w rynku, aby znaleźć się wśród liderów w docelowych segmentach rynku
 • Stworzenie maksymalnej bliskiej relacji z klientem i wzmocnienie podejścia do sprzedaży w oparciu o cechy i korzyści produktu
 • Opracowanie globalnego portfolio usług do 2025 i przejście od podejścia opartego na produktach do podejścia opartego na rozwiązaniach
 • Zachowanie jednolitego wizerunku firmy wobec klienta i wykorzystanie możliwości sprzedaży powiązanej: zostanie kompleksowym dostawcą dla naszych klientów
 • Systematyczne wprowadzanie nowych modeli biznesowych w ramach szerokiej gamy środków smarnych


Lider technologii

Cele strategiczne:

 • Wdrożenie nastawienia opartego na innowacjach i zwiększenie naszej siły innowacyjnej – w dziedzinie badań i rozwoju i nie tylko
 • Bycie liderem technologicznym w segmentach, do których dążymy do 2025 r.
 • Wprowadzenie innowacji w naszych produktach i wydajności operacyjnej, aby klienci byli z nami związani nie tylko środkami smarnymi. Wprowadzimy rozwiązania cyfrowe i platformy, takie jak Internet rzeczy i przemysł 4.0
 • Ujednolicenie do 2025 możliwości badawczych trzech centrów badawczo - rozwojowych w Chinach, USA i Niemczech i wprowadzenie koncepcji laboratoriów wiodących w regionach


Doskonałość operacyjna

Cele strategiczne:

 • Opracowanie wspólnych standardów, procesów i kluczowych wskaźników wydajności dla najważniejszych funkcji w naszej firmie
 • Opracowanie wspólnych procedur produkcji i zaopatrzenia, sprzętu i wydajności w celu osiągnięcia sprawnego łańcucha dostaw oraz ustanowienie jasnych terminów dostaw z gwarancją dostępności i gwarantowanych poziomów jakości
 • Wprowadzenie globalnej sieci produkcji i dystrybucji – samowystarczalne węzły dostaw i technologii w regionach Azji i Pacyfiku, EMEA i obu Ameryk do 2025 r.
 • Tworzenie przejrzystości danych w oparciu o globalne struktury i harmonizację systemów


Ludzie i organizacja

Cele strategiczne:

 • Być wybieranym, atrakcyjnym, rzetelnym i uczciwym pracodawcą. Poprawa środowiska pracy i współpracy między pracownikami
 • Dalsza poprawa programów rozwoju, modeli kompetencji i planowania sukcesji; wzmocnienie globalnego pozyskiwania i zatrzymywania talentów
 • Stać się prawdziwie globalną firmą do 2025 roku, promować internacjonalizację podmiotów, zdalne zarządzanie, międzynarodową rotację stanowisk pracy itp.


Zrównoważony rozwój

Cele strategiczne:

 • Zrównoważony rozwój ekonomiczny
  • Zrównoważony wzrost przychodów do 3,5 mld € sprzedaży do 2025 r. przy EBIT 15% na poziomie Grupy; wartość dodana FUCHS na poziomie min . 300 mln € w 2025 r.
 • Zrównoważony rozwój ekologiczny
  • Produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku w obrębie naszej organizacji w 2020, produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku poza naszą organizacją do 2025. Promowanie projektów zrównoważonego rozwoju ekologicznego
 • Zrównoważony rozwój społeczny
  • Promowanie projektów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, aby przywrócić ją społeczeństwu


Najważniejsze cele

Zrównoważony wzrost przychodów sprzedaży do 2025 r. przy EBIT 15% na poziomie Grupy

Lepsza penetracja rynku dzięki segmentacji

Być liderem technologicznym w segmentach, do których dążymy do 2025 r.

Ponadprzeciętny wzrost na rynkach azjatyckich i obu Ameryk

Stać się takim pracodawcą, o którego zabiegają obecni i przyszli pracownicy

Zmniejszenie emisji CO2 w obrębie naszej organizacji do roku 2020 oraz produkty neutralne do roku 2025

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00