Do treści

Środki smarne do obróbki metali

Obecnie nowoczesne środki smarująco-chłodzące oraz środki do obróbki plastycznej metali podlegają różnego rodzaju wymaganiom. Środki smarująco-chłodzące do obróbki metali muszą być skuteczne, ekonomiczne i pozbawione składników, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. W łańcuchach procesów, które następują po obróbce metali, kluczową rolę w zakresie niezawodności produkcji i jakości produktów odgrywają specjalistyczne środki czyszczące oraz kompatybilne z procesami i niezawodne środki antykorozyjne. FUCHS oferuje nie tylko doskonałą gamę wysoce skutecznych środków smarnych, ale także posiada wiedzę procesową niezbędną do perfekcyjnego spełnienia specyficznych wymagań w dziedzinie obróbki metalu.

Nasze produkty wspierają:

Zastosowanie prawidłowo dobranych środków smarnych ma kluczowe znaczenie dla optymalnej wydajności, gdy obrabiarki są wykorzystywane do intensywnej obróbki elementów. Możliwości rozwoju środków smarnych oraz cieczy chłodząco-smarujących do obróbki metalu pozwoli firmie FUCHS rozszerzać swoją technologię i doskonalić usługi.

Ciecze i emulsje chłodząco-smarujące do obróbki metali muszą być:

  • wydajne,
  • ekonomiczne, 
  • pozbawione składników szkodliwych dla środowiska i zdrowia.

W łańcuchach technologicznych następujących po obróbce metali, ciecze myjące i zgodne z procesem, niezawodne inhibitory korozji mają znkluczoweaczenie dla bezpieczeństwa produkcji i jakości produktu. Dlatego FUCHS koncentruje się na skoordynowanych koncepcjach smarowania i wspólnie z klientami kontynuuje prace nad ich optymalizacją. Stabilność produktów i oszczędności związane z wysokojakościowymi środkami chłodząco-smarującymi FUCHS ECOCOOL również zmniejszają koszty eksploatacji, konserwacji i utylizacji.

Trwałość i stabilność mają też ogromne znaczenie dla analizy danych pomiarowych cieczy chłodząco-smarujących FUCHS ECOCOOL, która będzie rejestrowana online i będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w produkcji Industry 4.0. W niedalekiej przyszłości cała produkcja, proces wytwórczy będzie w dużej mierze samoorganizujący się i zapewnienie odpowiednich, a przede wszystkim stabilnych rozwiązań w zakresie środków smarnych oraz cieczy chłodząco-smarujących FUCHS ECOCOOL będzie jednym z wielu istotnych elementów.

Max execution time: 240