Do treści

Środki smarne do obróbki metali

Obecnie nowoczesne środki smarująco-chłodzące oraz środki do obróbki plastycznej metali podlegają różnego rodzaju wymaganiom. Środki smarująco-chłodzące do obróbki metali muszą być skuteczne, ekonomiczne i pozbawione składników, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. W łańcuchach procesów, które następują po obróbce metali, kluczową rolę w zakresie niezawodności produkcji i jakości produktów odgrywają specjalistyczne środki czyszczące oraz kompatybilne z procesami i niezawodne środki antykorozyjne. FUCHS oferuje nie tylko doskonałą gamę wysoce skutecznych środków smarnych, ale także posiada wiedzę procesową niezbędną do perfekcyjnego spełnienia specyficznych wymagań w dziedzinie obróbki metalu.

Max execution time: 240