Do treści

Budownictwo

OEM | Beton prefabrykowany | Odformowywanie | Przedsiębiorstwa budowlane

Firma FUCHS zapewnia odpowiednie środki smarne dla różnych zastosowań w budownictwie z jednego źródła – zarówno oleje do pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych, jaki i oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne. Na potrzeby inżynierii i budownictwa cywilnego, producentów elementów prefabrykowanych oraz budownictwa drogowego dostępna jest również szeroka gama środków rozdzielających do betonu i asfaltu. Niezależnie od wybranego środka smarnego lub rozdzielającego – korzyści są widoczne dzień po dniu.

W gamie produktów budowlanych możesz znaleźć:

Max execution time: 240