Do treści

Transport

Szynowy | Morski | Powietrzny | Windy | Drogowy

Od ponad 85 lat firma FUCHS koncentruje wszystkie swoje działania na rozwoju innowacyjnych środków smarnych. Ta specjalizacja oznacza, że cieszymy się ciągłym wzrostem, zarówno geograficznie, technicznie, jak i pod względem liczby zastosowań. Dziś firma FUCHS oferuje wysokiej jakości środki smarne i specjalistyczne produkty pokrewne na całym świecie do prawie wszystkich zastosowań transportowych: od olejów silnikowych i przekładniowych dla pojazdów ciężarowych i kolejowych po wysoko wydajne oleje hydrauliczne lub środki smarne do zastosowań specjalnych.

Max execution time: 240