Do treści

Harmonijna działalność gospodarcza, ekologiczna i społeczna

FUCHS postrzega zrównoważony rozwój jako podstawowy element dobrego zarządzania przedsiębiorstwem. Wytyczne dot. zrównoważonego rozwoju opublikowane w 2012 roku zawierają standardy dla odpowiedzialnych praktyk biznesowych i są traktowane jako wiążące ramy zrównoważonego rozwoju dla globalnych operacji biznesowych Grupy. Na tej podstawie firma FUCHS jest zaangażowana w trzech głównych obszarach zrównoważonego rozwoju, które są wdrażane poprzez kompleksowy system kluczowych wskaźników wydajności i dokumentowane w rocznym Raporcie o zrównoważonym rozwoju.

Cele gospodarcze: Naszym celem jest zwiększanie wartości przedsiębiorstwa i wartości dla akcjonariuszy, rzetelnie i w sposób ciągły.

Cele ekologiczne: Dokładamy wszelkich starań, aby chronić cenne zasoby gleby, wody i powietrza.

Cele społeczne: Bierzemy odpowiedzialność wobec naszych pracowników i społeczeństwa.

Kontakt

Lokalny koordynator ds. zrównoważonego rozwoju

+48 32 40 12 237
magdalena.czampiel@fuchs.com

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00