Do treści

ECOCOOL

Wodorozcieńczalne chłodziwa z linii ECOCOOL są wyjątkowo trwałe i oszczędne pod względem zużycia. Dzięki swoim doskonałym właściwościom smarnym, osiągają bardzo wysoką wydajność cięcia i obróbki.

Max execution time: 240