Do treści

THERMISOL

Struktura materiałów, w szczególności metalicznych, wywiera znaczny wpływ na ich właściwości. Stosując procesy technologiczne zmieniające strukturę materiału, można w pewnych granicach celowo kształtować jego właściwości. Najpopularniejszym sposobem kształtowania własności stopów metali jest obróbka cieplna. Oleje i ciecze polimerowe THERMISOL zapewniają optymalne właściwości podczas obróbki cieplnej wszystkich przedmiotów.

THERMISOL – oleje i ciecze polimerowe najnowszej generacji

Oleje i ciecze polimerowe odgrywają bardzo dominującą rolę, zwłaszcza w obszarze obróbki cieplnej. Oddziaływanie medium hartującego ma bezpośredni wpływ na przemianę strukturalną materiału, a tym samym odgrywa decydującą rolę w powodzeniu obróbki cieplnej.

Aby każda operacja obróbki cieplnej przyniosła wymagane efekty, FUCHS oferuje szerokie spektrum mediów do hartowania: serię THERMISOL . Produkty z serii THERMISOL, to oleje do hartowania oraz ciecze polimerowe, które obejmują wszystkie obszary zastosowań w zakresie obróbki cieplnej.

Nasze produkty zostały opracowane tak, aby spełniały wszystkie wymagania stawiane współczesnym mediom do hartowania. Nieustannie rozwijamy nasze produkty, aby już dziś oferować naszym klientom rozwiązania aplikacyjne zapewniające wydajność, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska i ekonomię, które będą niezbędne w przyszłości.

Seria THERMISOL QB - jasne oleje do hartowania

Jasne oleje hartownicze są zwykle konwencjonalnymi olejami zawierającymi stosunkowo niewielką ilość dodatków. Jasne oleje hartownicze są na ogół stosowane do hartowania elementów wykonanych z materiałów wysokostopowych o prostej geometrii. Stosowane są głównie do obróbki cieplnej elementów odpornych na odkształcenia.

Seria THERMISOL QH - wysokowydajne oleje hartownicze na bazie oleju mineralnego

Wysokowydajne oleje do hartowania zawierające duże ilości dodatków i specjalnych środków, które przyspieszają zwilżanie elementów hartowanych. Wysokowydajne oleje do hartowania są szeroko stosowane, ponieważ zoptymalizowane właściwości zwilżające sprawiają, że nadają się do elementów podatnych na wypaczanie.

Seria THERMISOL QH MC - wysokowydajne oleje hartownicze na bazie oleju po hydrokrakingu

Wysokowydajne oleje do hartowania na bazie wysokiej jakości olejów po hydrokrakingu o niskim współczynniku parowania i niskiej zawartości aromatów. MC - kluczem jest specjalny proces produkcyjny, w którym naturalny olej mineralny jest przetwarzany poprzez hydrokraking, czyli pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą w obecności H 2 (wodoru). W ten sposób powstaje bardziej ekonomiczny olej bazowy, porównywalny z olejami syntetycznymi. Taki olej bazowy wraz z wysokiej jakości dodatkami łączy stabilność oksydacyjną i optymalne właściwości zwilżające wysokowydajnych olejów hartowniczych ze stabilnością termiczną i wyjątkowo niskim odparowaniem hydrokrakowanych olejów.

Nowe rozwiązanie THERMISOL QH 35 MC to uniwersalny, wysokowydajny olej do hartowania o najlepszych parametrach wydajnościowych i wysokiej niezawodności procesu.

Seria THERMISOL QHY - syntetyczne wysokowydajne oleje hartownicze

Stosowanie tych olejów hartowniczych na bazie estrów syntetycznych jest szczególnie zalecane w przypadku elementów o dużej podatności na wypaczanie . Oprócz cech zrównoważonego rozwoju te wysokowydajne oleje hartownicze oferują szereg innych zalet. Syntetyczne, wysokowydajne oleje hartownicze mają znacznie lepsze właściwości zwilżające niż ich konwencjonalne odpowiedniki. Doskonałe właściwości zwilżające zapewniają, że faza parowa na całej powierzchni obrabianego cieplnie elementu szybko się zapada. To prawie równoczesne zwilżanie całej powierzchni elementu znacznie zmniejsza gradienty temperatury powstające podczas hartowania, a tym samym ostatecznie nierównomierne zmiany kształtu znane jako wypaczenie.

Seria THERMISOL QZS - utwardzacze polimerowe

Polimerowe środki chłodzące to koncentraty, które są rozpuszczane w wodzie w celu łagodniejszego chłodzenia w porównaniu do samej wody. Umożliwiają kontrolowane odprowadzanie ciepła z elementów hartowanych.

Produkty z serii THERMISOL QZS są polecane do zastosowań od hartowania indukcyjnego do hartowania materiałów niskostopowych i wysokostopowych. Dzięki bardzo łagodnemu hartowaniu mogą być również stosowane do materiałów, które wcześniej mogły być poddawane obróbce tylko w oleju. Jednorodny skład mikrostrukturalny i bardziej równomierne utwardzenie można osiągnąć przez odpowiednie dostosowanie stężenia i cyrkulacji środka chłodzącego. W zależności od stężenia możliwe są aplikacje dla stali narzędziowej. Szczególnie długa faza parowa może w zależności od materiału, wytworzyć bardzo miękkie, a nawet bainityczne struktury. Ciecze polimerowe są szczególnie odpowiednie do otwartych kąpieli hartowniczych i do zmieniającej się geometrii elementów.

Max execution time: 240