Do treści

Laboratorium FUCHS

Laboratorium Kontroli jakości firmy FUCHS OIL CORPORATION (PL) od 20 lat prowadzi ścisłą kontrolę odbiorczą surowców używanych w procesie produkcji, kontrolę gotowych produktów wytworzonych w gliwickim zakładzie produkcyjnym, jak również analizy serwisowe środków smarnych pracujących u klientów FUCHS.

W ramach działalności serwisowej Laboratorium aktywnie współpracuje z terenowymi inżynierami wdrożeniowymi firmy FUCHS oraz głównymi specjalistami d.s. środków smarnych. Co ważne, usługi te oferowane są naszym klientom nieodpłatnie.

Poza szeregiem standardowych oznaczeń mających na celu określenie jakości, klasy czy kondycji środka smarnego Laboratorium firmy FUCHS dysponuje potencjałem analitycznym m. in. w zakresie:

  • plazmowej spektrometrii emisyjnej ICP (oznaczanie składu elementarnego),
  • spektrografii furierowskiej w podczerwieni FTIR (identyfikacja środków smarnych i detekcja zmian),
  • chromatografii gazowej GC (analiza grupowa),
  • spektrofotometrii VIS (analiza jakości wody i emulsji) i in.

Umożliwiony jest w ten sposób predykcyjny monitoring stanu urządzeń, w których pracują środki smarne firmy FUCHS.

Nasze laboratorium uczestniczy w działalności analityczno - szkoleniowej wewnątrz firmy i u klienta. Jest certyfikowane w Systemie Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.

Kontakt

+48 32 40 12 247

laboratorium@fuchs.com

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00