Do treści

PLANTO

Szybko biodegradowalne produkty PLANTO wytwarzane są na bazie estrów syntetycznych lub olejów roślinnych. Osiągają i przekraczają wymagane parametry techniczne, zwłaszcza w porównaniu ze środkami smarnymi na bazie konwencjonalnych olejów mineralnych.

Środki smarne dla leśnictwa
Max execution time: 240