Do treści

FUCHS neutralny pod względem emisji CO2 do roku 2020

04.12.2019 - 11:19
FUCHS neutralny pod względem emisji CO2 do roku 2020

FUCHS PETROLUB, największa na świecie niezależna grupa smarów, ustanowi wyraźny sygnał dla globalnej ochrony klimatu. Od 1 stycznia 2020 r. produkcja firmy będzie całkowicie neutralna pod względem emisji CO2 – jest to kolejny kamień milowy w zrównoważonym rozwoju FUCHS.

Od 2020 r. 58 lokalizacji FUCHS na całym świecie będzie neutralnych pod względem emisji CO2 - od zużycia energii w produkcji po materiały eksploatacyjne w administracji.

Aby wdrożyć neutralność CO2 już w 2020 r., FUCHS zrekompensuje emisje CO2, której dotychczas nie uniknięto, za pomocą środków kompensacyjnych. Zostanie to wdrożone przez firmę inwestując w wysokiej jakości projekty ochrony klimatu mające na celu przede wszystkim promowanie odnawialnych źródeł energii. Projekty są akredytowane, zatwierdzane i monitorowane zgodnie z międzynarodowymi standardami certyfikacji, takimi jak Złoty Standard, a także przez renomowane organizacje, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). Walidacja wyników projektu w odniesieniu do osiągniętych oszczędności CO2 jest weryfikowana przez niezależne jednostki testujące, takie jak TÜV.

„Strategia neutralności emisji CO2 FUCHS’a jest wpisana w naszą strategię zrównoważonego rozwoju, którą uruchomiliśmy dziesięć lat temu. W ten sposób bierzemy odpowiedzialność za globalną ochronę klimatu”, mówi Stefan Fuchs, prezes zarządu FUCHS PETROLUB SE, ” i wnosząc istotny wkład w osiągnięcie celów porozumienia ONZ w sprawie ochrony klimatu ratyfikowanego w Paryżu w 2015 r. ” Porozumienie to ma na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza w porównaniu do poziomów z okresu przedindustrialnego.

„Wybierając projekty, koncentrujemy się na projektach ochrony klimatu, które wspierają rozwój gospodarczy, ekologiczny i społeczny na całym świecie w regionach z lokalizacjami FUCHS. W ten sposób realizujemy naszą globalną odpowiedzialność społeczną w rozumieniu obywatelstwa korporacyjnego” - dodaje Fuchs. Jednocześnie FUCHS wspiera również 17 celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, do których firma oficjalnie zobowiązała się od 2018 roku.

 „Oczywistym jest również, że ta forma kompensacji CO2 będzie jedynie wspierać, a nie zastępować nasze bieżące wysiłki na rzecz globalnej redukcji naszej (możliwej do uniknięcia) emisji CO2”, mówi Apu Gosalia, dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju i wiceprezes Global Intelligence. Na przykład emisje CO2 związane ze zużyciem energii na tonę wyprodukowanego smaru przez FUCHS zostały już zmniejszone o około 30% od 2010 r.

W perspektywie średnioterminowej FUCHS zamierza stopniowo zmniejszać swoje płatności z tytułu kompensacji emisji dwutlenku węgla i zwiększać swój udział w dostawach energii odnawialnej, jednocześnie kontynuując inwestycje w poprawę efektywności energetycznej swoich lokalizacji. W perspektywie długoterminowej firma zamierza również sprzedawać swoim klientom produkty neutralne pod względem emisji CO2. Wymaga to jednak również, aby dostawcy FUCHS w przyszłości zaopatrywali się w surowce neutralne pod względem emisji CO2. Tylko w ten sposób FUCHS, jako firma produkująca smary neutralne pod względem emisji CO2, może zaoferować swoim klientom smary neutralne pod względem emisji CO2 z produkcji neutralnej pod względem CO2.

Ponadto w zeszłym miesiącu FUCHS dołączył do „Sojuszu na rzecz rozwoju i klimatu” Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) jako oficjalny zwolennik. Członkowie tego sojuszu, który łączy ochronę klimatu i zrównoważony rozwój, dążą do neutralności klimatu, unikając, redukując i kompensując jednocześnie emisje CO2.

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00