Do treści

FUCHS z sukcesem kończy przejęcie Nye Lubricants Inc.

28.01.2020 - 09:54

Nye Lubricants Inc. jest producentem wysokiej jakości specjalistycznych smarów syntetycznych w USA.

Nye Lubricants Inc. jest liderem w dziedzinie innowacji, formułowania i produkcji syntetycznych smarów.

Dzięki temu przejęciu Grupa FUCHS będzie mogła rozszerzać swoją ofertę produktów do specjalistycznych zastosowań, oferując rozwiązania inżynieryjne na wielu rynkach, jednocześnie stwarzając możliwości obsługi nowych, krytycznych aplikacji. Firma będzie nadal działać poza swoją siedzibą w Fairhaven w stanie Massachusetts.

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00