Do treści

Zakończyliśmy konkurs Zdjęcie z historią.

03.04.2023 - 08:37

Zakończyliśmy trwający od 1 kwietnia konkurs „Zdjęcie z historią”! 

Otrzymaliśmy naprawdę wiele wspaniałych zgłoszeń, a poziom przesyłanych prac zaskoczył nas bardzo pozytywnie.

Przed naszą komisją niezwykle trudne zadanie!   

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 11 września.

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą mailową.

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00