Do treści

Outsourcing gospodarki smarowniczej - CPM

nasza usługa w ponad 40 zakładach produkcyjnych

Powierzając nam gospodarkę olejowo-smarową, możesz skupić się na swojej podstawowej działalności. Twoja firma będzie bardziej efektywna, co będzie skutkowało natychmiastowym wzrostem szeroko pojętej produktywności oraz generowaniem oszczędności w wielu obszarach związanych z produkcją.

Tego rodzaju usługa w naszych strukturach nosi nazwę Chemical Process Managment w skrócie po prostu CPM.

Usługa CPM jest w ofercie FUCHS od kiedy jesteśmy obecni na rynku polskim, czyli prawie od 30 lat. FUCHS zarządza gospodarką smarowniczą oraz bierze pełną odpowiedzialność za właściwy przebieg procesów smarowania w 40 projektach na terenie całego kraju. Do naszych Klientów należą zarówno przedsiębiorstwa krajowe, jak i z kapitałem zagranicznym, reprezentujące różne gałęzie przemysłu (samochodowy, lotniczy, mechaniczny, oponiarski, cementowy, chemiczny i papierniczy).

Oferowane przez FUCHS usługa polega na kompleksowym zarządzaniu fluidami, które nierozłącznie towarzyszą procesowi produkcyjnemu w przedsiębiorstwach produkcyjnych czego głównym celem jest obniżenie kosztów utrzymania ruchu w tych zakładach. FUCHS współpracuje z klientami, którzy zdecydowali się wdrożyć w swoich przedsiębiorstwach jeden z najbardziej innowacyjnych obszarów zarządzania, czyli przekazanie usług na zewnątrz firmy tzw. outsourcing. Zakres działań obejmuje samodzielne i odpowiedzialne kierowanie wydzielonym obszarem procesów - przy pełnej wiedzy i akceptacji zleceniodawcy - wchodzących w skład działań służb utrzymania ruchu. Należą do nich:

  • monitoring i pielęgnacja układów olejowych,
  • pełna obsługa systemów chłodzenia w procesach obróbki skrawaniem,
  • przeglądy szczelności układów smarowniczych,
  • logistyka środków smarowych, wkładów filtracyjnych, a także hydrauliki siłowej,
  • inne dodatkowe czynności zgodne z oczekiwaniami klienta.

Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie SUR FBD opracowane specjalnie w tym celu, opierające się na przygotowanej dla każdego klienta bazie danych, wspierające aktywne utrzymanie ruchu oraz dające między innymi możliwość generowania bardzo szczegółowych raportów za poszczególne okresy rozliczeniowe.

Podstawowe korzyści ze zlecenia zarządzania gospodarką smarowniczą firmie FUCHS:

  • zyskanie odpowiedzialnego partnera czuwającego 24h na dobę nad powierzonymi mu zadaniami,
  • minimalizacja ryzyka przestojów w zakładzie, a tym samym zwiększenie efektywności,
  • dostęp do pełnego wachlarza produktów FUCHS oraz opieka wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej w tym jakże ważnym dla każdego obszaru w zakładzie produkcyjnym.

Na dzień dzisiejszy w Polsce FUCHS obsługuje 45 klientów CPM, zatrudniając ponad 300 pracowników na terenie całego kraju.

Co może obejmować outsourcing?

Masz pytania dotyczące usługi?
Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00