Do treści

Środki smarne biodegradowalne

Gdzie są stosowane oleje biodegradowalne?

Pojazdy transportowe, budowlane, komunalne

Praktycznie wszystkie pojazdy działające na zewnątrz, w taki czy inny sposób, związane są z przewożeniem pewnych substancji.
Są to paliwa, oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, płyny do układów chłodniczych itp. W przypadku ich wycieku, skutki dla środowiska czy ludzi nie są bez znaczenia.

Rolnictwo oraz leśnictwo

Lasy, pola oraz tereny górskie są bardzo
wrażliwymi ekosystemami, których
współczesne wykorzystywanie musi
być opłacalne. Oleje do łańcuchów
pilarek zwane są olejami traconymi
ponieważ nawet ich najnowsze odmiany,
podczas użytkowania pilarek, dostają się
do środowiska i pozostają w nim.

Marynistyka

Woda jest najważniejszym źródłem odżywiania i często pochodzi z wód gruntowych lub rzek. Jest głównie zanieczyszczana przez statki,
np. poprzez smary stosowane w układach napędowych śrub, oleje do łańcuchów czy lin.

Światowa premiera: Pierwszy nowo opracowany, biodegradowalny olej silnikowy z oficjalnym dopuszczeniem OEM wydanym przez DEUTZ AG!

Nowo opracowany PLANTO MOT SAE 10W-40 otrzymał niedawno, jako pierwszy i jak dotąd jedyny biodegradowalny olej silnikowy, dopuszczenie DEUTZ DQC IV-18 LA, co reprezentuje najwyższy poziom osiągów, wśród norm dotyczących środków smarnych firmy DEUTZ. Oleje silnikowe o ograniczonej zawartości popiołu siarczanowego, z tym dopuszczeniem DEUTZ są przeznaczone do silników o najwyższej mocy i najwyższym obciążeniu cieplnym (stalowe tłoki), a także o wysokich wymaganiach dotyczących czystości tłoka i wydłużonych okresów wymiany oleju.

Ten olej silnikowy jest szczególnie przyjazny dla środowiska i przyczynia się do spełnienia rosnących wyzwań w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Biodegradowalne oleje silnikowe w przeszłości często miały właściwości degradujące uszczelki i inne tworzywa sztuczne, a zatem również negatywnie wpływały na szczelność. Ta niepożądana właściwość jest już na szczęście historią. Kompatybilność z uszczelnieniami była głównym kryterium dotyczącym naszego nowego produktu PLANTO MOT SAE 10W-40. FUCHS pomyślnie przeszedł wszystkie testy zgodności z materiałami elastomerów wymaganymi przez API i ACEA w aktualnych specyfikacjach. W związku z tym wątpliwości Klientów dotyczące kompatybilności z uszczelnieniami przy użyciu tego najnowocześniejszego oleju silnikowego nie mają uzasadnienia.

PLANTO MOT SAE 10W-40 jest biodegradowalny według OECD 301B> 60% i jest stworzony przy użyciu surowców ze źródeł odnawialnych > 25% zgodnie z ASTM D6866.

To kolejny przykład technologii, która się opłaca!

Masz pytania?
Telefon
+ 48 600 439 466

Warto wiedzieć

HEES - produkty na bazie estrów, biedegradowalne ciecze wysokociśnieniowe

Ciecze wysokociśnieniowe na bazie nienasyconych, częściowo nasyconych i nasyconych syntetycznych estrów.

Wytworzenie estrów polega na reakcji organicznych kwasów z wielowartościowym alkoholem, w wyniku czego wydziela się woda.

Dzięki kombinacji wielu gatunków organicznych kwasów i alkoholi możemy otrzymać wiele gatunków estrów do wytworzenia środków smarnych.

Smary i oleje wytwarzane są dzięki estryfikacji z alkoholi i kwasów tłuszczowych. Kwasy tłuszczowe składają się z grup karboksylowych i różnych długości łańcuchów węglowodorowych. Łańcuchy kwasów tłuszczowych mogą być całkowicie nasycone (bardzo wysoka stabilność), częściowo nasycone (dobra stabilność), jak również nienasycone. O nasyconych kwasach tłuszczowych mówimy wówczas, kiedy nie występuje podwójne wiązanie w łańcuchu węglowodorowym.

Max execution time: 240