Hoppa till innehållet

Varför pratar vi så lite om tunga fordons möjligheter på miljöområdet?

Att prata positivt om fordonssmörjmedel, tung trafik och miljö har kanske inte alltid känts helt självklart – men det är något vi bör bli bättre på. Dels för att nivån på olika utsläpp faktiskt redan förbättrats mycket med åren, dels för att det finns stora vinster att göra för den som har tunga fordon att smörja.

I verksamheter inom det tunga segmentet är det fortfarande vanligt att använda motoroljor utvecklade för äldre generationers motorer. Långt ifrån alla vet hur mycket de skulle kunna tjäna, miljömässigt och ekonomiskt, på att byta till den nya generationens fordonssmörjmedel för tunga fordon.

– Många vet inte att tunnare motoroljor fungerar utmärkt också i tunga maskinparker, säger Johan Bolkéus som är produktchef inom Automotive. Men de ger till och med ofta bättre slitageskydd än tjockare oljor, eftersom de bland annat är mer lättpumpade och därför rör sig snabbare i systemen. 

Säkra efterbehandlingsutrustningen
Dagens moderna motorteknik, framdriven av bland annat tuffare miljöklassningar som Euro VI och Stage IV och kundernas krav på renare och snålare motorer, har lagt grund för helt nya motoroljors intåg på marknaden. Motoroljor av äldre snitt riskerar idag till och med att förkorta livslängden på katalysatorer, partikelfilter och annat som bidrar till att hantera utsläppen i moderna fordon. 

– Nya lastbilar och entreprenadmaskiner ställer helt enkelt andra krav på motorolja än gamla. Att använda den nya generationens smörjmedel även på gamla maskiner brukar däremot fungera fint. Det är bra, menar Johan Bolkéus, särskilt för den med blandad vagnpark eftersom det minskar behovet att ha flera olika motoroljor i fordonsparken.

Vad betyder valet av motorolja för miljön?
De här både tunnare och tåligare oljornas suveräna viskositets- och temperaturegenskaper är andra fördelar för den som väljer att byta ut till exempel en konventionell motorolja mot en modernare lågviskös olja. Den senare erbjuder också ett betydligt bättre slitageskydd och skydd för moderna dieselpartikelfilter, lägre oljeförbrukning och maximal bränsleekonomi.

Motoroljan du väljer kan alltså bidra med mer än du kanske tror. Den kan påverka dina utsläpp, din bränsleförbrukning och hållbarheten på din motor. Därför bör du välja oljor som är godkända för längsta möjliga bytesintervall, med driftsäkerhet och prestanda som är stabila genom hela oljebytesintervallet.

– Att minska koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning med några få procent kan kanske låta lite, men för till exempel åkerier är just bränsleförbrukning en betydande utgift, säger Johan Bolkéus. Det är idag en konkurrensfördel att ha en fordonspark som både förbrukar och smutsar ner så lite som möjligt. Det gäller även livslängd på olja, filter och motordelar.

Tryggt och effektivt val
För att möta den nya tidens krav har vi på FUCHS utvecklat vår unika XTL®-Teknologi - en ny generation fordonssmörjmedel som bidrar med just de egenskaper som de nya motorerna kräver. För tunga fordon hittar du XTL®-Teknologi i serien TITAN CARGO MAXX –  motoroljor utvecklade tillsammans med Europas ledande motortillverkare och skräddarsydda för att uppfylla kraven för dagens högteknologiska motorer och säkerställa att de nyaste och mest avancerade motorerna presterar optimalt.  

– Min förhoppning är att fler kan känna trygghet i att använda tunnare oljor efter att de läst det här, menar Johan Bolkéus. Vi ser ju att vi fortfarande säljer mer 15W-40 än vi borde göra, med tanke på dagens maskinpark, och det vore ju bra om fler kan upptäcka fördelarna med den nya generationens smörjmedel som är särskilt anpassad för tung trafik.

Alla artiklar


Vill du veta mer?

Johan Bolkéus
Product Manager Automotive
johan.bolkeus@fuchs.com

Läs mer om våra fordonssmörjmedel

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00