Hoppa till innehållet

Så blir vindkraften ännu grönare

Vindkraft är en grön energikälla, men oljeläckage från vindsnurrorna kan förorena mark och vatten. Men det går att undvika genom att så långt som möjligt använda miljöanpassade smörjmedel. De förorenar inte, utan bryts ned naturligt om olyckan är framme.

Via sol, vind och vatten skapas grön energi. I Sverige är vindkraften det tredje största energislaget för elproduktion. Numera finns det vindkraftverk i alla län och i merparten av alla kommuner. Sammanlagt handlar det om cirka 3 500 vindkraftverk som 2016 stod för ungefär 10 procent av all elproduktion i Sverige. Och tillväxten väntas fortsätta.

– Sverige har som mål att vi ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 och förnybar energin, t.ex. vindkraft, ska byggas ut med hjälp av statliga satsningar, säger Maria Olanders, Product Manager Industry inom FUCHS Lubricants Nordic.

Känsliga naturområden
Vindkraftverken placeras ofta högt i skogsområden, på åkrar eller ute till havs där vindförhållandena är som bäst. Men att ha avancerad teknik i känsliga naturområden ökar kraven på ett heltäckande miljötänkande. Även när de gäller de produkter som krävs för att underhålla driften av vindkraften.

– Ett oljeläckage riskerar att skada mark och vatten i närområdet. Många oljor och fetter som används inom vindkraftteknik baseras på mineraloljor, som ger föroreningar om olyckan är framme. Sker läckaget till havs blir saneringen ännu svårare, konstaterar Maria Olanders.

I ett vindkraftverk behövs det smörjmedel i en mängd applikationer - i lager, kopplingar och växlar, men också i hydraulsystemen. För många av dessa områden finns det effektiva, mindre miljöbelastande alternativ, exempelvis biologiskt nedbrytbara hydrauloljor med ett brett temperaturområde som ger säker drift.

– Vid ett läckage av olja så bryts den ner och förorenar inte vattentäkter och jord. Denna typ av oljor har använts under lång tid i skogsindustrin, säger Maria Olanders.

En annan sak att tänka på är att syntetiska växellådsoljor förlänger bytesintervallerna, vilket minskar risken för spill vid oljebyten.

Vid sidan om själva vindkraftsturbinen behöver också bultarna på grundfundament som bär upp vindkrafttornet smörjas och rostskyddas. Även här är det givetvis viktigt att använda miljöanpassade smörjmedel.

Fortsatt utbyggnad
Framtiden för vindkraften handlar som sagt om fortsatt tillväxt. Riksdagen har antagit en så kallad planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig produktion av vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Det ska jämföras med 2016 då vindkraften producerade 15,4 TWh.

– I den utbyggnad som väntas hoppas vi att frågan om miljöanpassade smörjmedel växer i betydelse, säger Maria Olanders.

Alla artiklar


Vill du veta mer?

Maria Olanders
Product Manager Industry
maria.olanders@fuchs.com

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00