Hoppa till innehållet

Med bionedbrytbara PLANTO kan nästan alla agera mer hållbart

Vi hör allt oftare våra kunder uttrycka en stark önskan om att utveckla sina verksamheter i en mer hållbar riktning och göra sig fossilfria. Vi hör också att det kan upplevas svårt att hitta hållbara alternativ och att hållbara produkter riskerar att försämra prestanda. Fast det är snarare tvärtom.

En allt bredare önskan om fossilfrihet ställer naturligtvis krav på oss som leverantör – men hållbarhet har länge varit en viktig fråga för oss på FUCHS och vi kan bara glädjas åt önskemålen. I vår värld kan dock hållbarhet handla om mycket mer än fossilt avtryck och koldioxidneutralitet. Inom vattenkraften, till exempel, har efterfrågan på bionedbrytbara turbinoljor drivits fram på grund av risken för läckage. För andra kan hållbarhet handla om att spara energi eller förbättra arbetsmiljö.

Att kunna erbjuda hållbara produkter ställer krav på strategier som omfattar hela värdekedjan, från råvaror till kunders egen användning av färdiga produkter och hur man därefter kan göra sig av med en uttjänt produkt.

– I framtiden kommer det att bli oerhört viktigt för våra kunder att hitta bra cirkulära koncept för sina verksamheter. Det är därför också väsentligt att vi utvecklar produkter som går att återanvända på bra sätt, säger Helene Odelius som ansvarar för Product Management på FUCHS.

Verklig skillnad kräver samarbete

Även om vi på FUCHS kommit långt i hållbarhetsarbetet, och faktiskt redan har en rad bionedbrytbara produkter att erbjuda, så är hållbarhet idag en avgörande fråga för fler än oss själva och våra kunder. Verkligt stor skillnad kommer vi bara att kunna uppnå tillsammans inom branschen. Därför har FUCHS tagit initiativ till och leder ett hållbarhetsarbete inom UEIL, smörjmedelsbranschens europeiska samarbetsorganisation. Frågan om hur man kan skapar cirkulära system och lägre koldioxidavtryck har nu blivit en otroligt strategisk fråga för hela smörjmedelsbranschen. Det är bra! Branschövergripande forskningsprojekt ger större genomslag och därmed större vinster för klimat och miljö.

 

”Till dig som tvekar kan jag säga att dagens moderna PLANTO-produkter faktiskt oftast gör ett bättre jobb än de traditionella, mineraloljebaserade, produkterna. Även om du inte bryr dig om hållbarhetsaspekten, den får du på köpet.”

Helene Odelius, Director Product Management Nordic

Konkurrera mera

Att tänka hållbart har också blivit ett verktyg för våra kunder att vinna konkurrensfördelar. Ett exempel på detta är stora kommunala beställare som idag ger fördelar till dem som kan presentera mer hållbara alternativ. Samtidigt får hållbarhetaspekten naturligtvis inte riskera att sänka prestanda, man vill ju inte riskera att förlora i andra änden. Men det är normalt inga som helst problem. Det gäller bara att hitta den perfekta kompromissen mellan hållbarhet, effektivitet, kostnad och prestanda.

Produkterna i den biologiskt nedbrytbara PLANTO-serien är baserade på syntetiska estrar eller vegetabiliska oljor och uppnår teknisk prestanda med råge. I synnerhet jämfört med konventionella smörjmedel baserade på mineralolja.

– Målsättningen är att vi ska kunna erbjuda hållbara alternativ inom ALLA områden, säger Helene Odelius. Vi är inte riktigt där ännu, men vi har idag produkter för de flesta applikationer. Och vi jobbar vidare, så att du alltid ska kunna välja bionedbrytbart, med lågt eller inget fossilinnehåll, oavsett applikation.

Ett nästan heltäckande sortiment

Många företag skulle alltså lätt kunna stärka sin miljöprofil genom att byta till den nya generationens smörjmedel. Det är enkelt eftersom miljömedvetenhet kan gå hand i hand med full prestanda.

– Till dig som tvekar kan jag säga att dagens moderna PLANTO-produkter faktiskt oftast gör ett bättre jobb än de traditionella, mineraloljebaserade, produkterna. Även om du inte bryr dig om hållbarhetsaspekten, säger Helene Odelius. Den får du på köpet.

PLANTO-serien omfattar idag ett nära heltäckande sortiment av esterbaserade smörjprodukter:

  • Fetter (PLANTOGEL)
  • Motoroljor (PLANTO MOT)
  • Växellådsoljor (PLANTOGEAR)
  • Geidoljor (PLANTOLUBE)
  • Skäroljor (PLANTOCUT, PLANTO MIKRO)
  • Kedjor (PLANTO CHAIN)
  • Hydraulvätskor (PLANTOHYD, PLANTOSYN, PLANTOFLUID)
  • Svårbrännbar hydraulvätska (PLANTOFLUX)

Vi har också bionedbrytbara produkter för turbiner och för härdning.Detta kan också intressera dig

PLANTO DRILL

PLANTO DRILL – En helt ny miljöanpassad produktserie för luftverktyg

Läs mer

PLANTOHYD ES

PLANTOHYD ES – en ny biologiskt nedbrytbar hydraulvätska för stålindustri (och annan hydraulik).

Läs mer

Tips & Råd

Tips för mer hållbar användning av smörjmedel. Här delar vi med oss av våra bästa tips.

Läs mer

Alla artiklar

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00