Hoppa till innehållet

Smörj rätt - öka energieffektiviteten

Större energieffektivitet och lägre kostnader. Det är ett par av målen med de energikartläggningar som stora företag numera måste göra. I det här arbetet kan också smartare smörjning vässa energieffektiviteten.

Många företag gör energieffektiviseringar för att minska kostnaderna. I länder som Sverige och Danmark har utvecklingen gått längre och det hänger ihop med EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Större företag måste göra återkommande kartläggningar, visa hur mycket energi de använder, men också ge förslag på effektiviseringar.

– I det här arbetet kan bättre smörjmedelsanvändning bidra, t ex genom att företagen väljer produkter som förbättrar prestandan i deras maskinpark, säger Anders Karlsson, Key Account Manager Industry inom Fuchs Lubricants Sweden.

Rätt produkt
Han lyfter särskilt fram den maskinpark som finns utomhus året runt och som på våra breddgrader kan utsättas för temperaturväxlingar på mer än 40 grader. Kyla får vissa smörjmedel att stelna. Det gör att maskinerna går tyngre och utsätts för större påfrestningar, vilket ökar energiförbrukningen.

– Lösningen är att använda syntetiska smörjmedel. De klarar smörjningen året om och hjälper på så sätt till att minska energiförbrukningen. Typexempel kan vara hydraulik, transportörer vid sågverk, där elmotorer, växlar och lager måste smörjas på rätt sätt året runt, säger Anders Karlsson.

Samma sak gäller vid många bergtäkter där det finns krossanläggningar som finfördelar berget. Krossanläggningarna har växellådor som är igång stora delar av året.

– Jag skulle tro att sju av tio företag idag använder mineraloljor i sina växellådor. Mineraloljan förvärms många gånger vintertid. Det förstör oljan och gör att onödigt mycket energi förbrukas, konstaterar han. Även här kan syntetiska smörjmedel göra stor skillnad.

– Via en syntetolja kan bytesintervallen dessutom utökas kraftigt. Det öppnar för ytterligare besparingar och energieffektiviseringar, säger Anders Karlsson.

Räkna fram förbättringen
Han betonar att förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika branscher och att det ibland är svårt att se var förbättringspotentialen är störst. Till bilden hör också att specialprodukter brukar vara dyrare. Då gäller det att veta var en investering i bättre smörjmedel lönar sig, t ex genom att ge tydliga energibesparingskalkyler.

– Ta hjälp av din smörjmedelsleverantör för att komma vidare, poängterar Anders Karlsson. Inom Fuchs har vi beräkningsverktyg som fångar upp besparingar och effektiviseringar. Det är i praktiken en ”räknesnurra” som tar hänsyn till produktens pris, energibesparingen som uppnås, men också kostnader för oljebyten, underhållinsatser, reservdelar och mycket annat.

Slutresultatet är en heltäckande besparingskalkyl som ger en bild av om och hur investeringen i ett visst smörjmedel går att räkna hem.

Energieffektivare hydraulsystem
Apropå konkreta energibesparingar ger Anders Karlsson ytterligare ett tips, som gäller vissa av de större hydraulsystem som används inom industrin

– Detta är ett ganska nytt område som tar sikte på system som arbetar under höga tryck och varierande temperaturområden, säger han. Här finns det idag nya, bättre hydrauloljor. Vi har gjort fältester tillsammans med hydraulfirmor som visar att dessa smörjmedel ger tydliga energieffektiviseringar.

Sammanfattningsvis handlar det om att se särskilt till den maskinpark som finns utomhus året runt och satsa på syntetiska produkter. De klarar smörjningen under alla årstider och bidrar till energieffektiviseringar. Dessutom förlänger de bytesintervallerna. Din smörjmedelsleverantör kan hjälpa till att fånga upp besparingar och effektiviseringar via kalkyler som visar var det lönar sig att investera i ett visst smörjmedel.

Alla artiklar

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00