Hoppa till innehållet

Klimatkompensering – ett sätt att köpa sig fri?

Att vi kan använda oss av klimatkompensering för att minska vår klimatpåverkan är ingen nyhet och de flesta av oss har i något sammanhang stött på frågan. På senare tid har allt fler frågor ställts kring hur bra metoden egentligen fungerar. Är det ett sätt att köpa sig fri? Jag tycker personligen att vi alla ska vara tacksamma för att klimatkompenseringens effekter granskas. Det borde ligga i allas intresse att satsningarna faktiskt gör nytta. Så här resonerar vi.

FÖRST KORT OM KLIMATKOMPENSERING
Idén med klimatkompensering är att företag, organisationer och privatpersoner frivilligt bidrar ekonomiskt till projekt som fångar in växthusgaser i samma utsträckning som vi själva orsakar utsläppen av dem. 

Kompensering kan också innebära att vi bidrar till att förhindra att annars givna utsläpp sker från början, t e x genom att ersätta ett kolkraftverk med en förnybar energikälla. På det här sättet stöttas och möjliggörs projekt som inte annars hade varit ekonomiskt gångbara och vi kan bidra till en hållbar utveckling på platser där det annars troligtvis hade tagit längre tid. 

Eftersom klimatfrågan är en global fråga där summan av vår klimatpåverkan är det som är intressant spelar det egentligen ingen roll var i världen utsläpp sker eller var i världen utsläpp förhindras eller binds in. Vi sitter alla i samma båt. Med andra ord behöver inte inbindningen av växthusgaser ske i den egna verksamheten för att ge ett positivt bidrag i kampen mot klimatförändringarna.  

SÅ HÄR JOBBAR VI
Från och med i år kommer vi på FUCHS att kompensera för de utsläpp som vi i dagsläget inte lyckats undvika under vår produktionsprocess. Detta är en global satsning så det kommer att ske för samtliga produktionsenheter inom koncernen. 

Vi kommer primärt att satsa på projekt som rör förnybara energikällor, och då endast projekt som är ackrediterade, vilket betyder att de är godkända och övervakas enligt internationella certifieringsstandarder, t.ex. Gold Standard. För att säkerställa att projekten vi satsar på har reell effekt använder vi oss av oberoende kontrollorgan för att verifiera och kontrollera samtliga projekt.   

För oss är det viktigt att klimatkompensering inte handlar om att ”köpa sig fri”. Att hela tiden arbeta för att minska våra egna utsläpp ska alltid vara prio 1, och klimatkompensering ska ses som ett sätt att minska vårt klimatavtryck medan vi jobbar på att minimera vår egen påverkan. Genom att vi succesivt minskar vårt företags CO2-avtryck är tanken att vi på sikt inte ska behöva kompensera i samma utsträckning. 

SIKTE MOT HELT CO2-NEUTRALA PRODUKTER
Inom FUCHS har vi arbetat målinriktat med klimatfrågan på global nivå sedan 2010 genom den hållbarhetssatsning som då lanserades. Sedan dess har koncernens CO2-utsläpp från energianvändning per ton producerat smörjmedel minskat med ca 30 %. Detta är så klart positivt, samtidigt som vi vet att resan bara har börjat och vi har en lång väg framför oss. På lång sikt har vi som mål att kunna erbjuda våra kunder helt CO2-neutrala produkter, inte enbart CO2-neutralt producerade produkter som idag. För att nå dit har vi stora utmaningar att komma över tillsammans med våra leverantörer, men det känns fantastiskt att veta att det är dit vi siktar på att ta oss. 

NY PRODUKTIONSANLÄGGNING MED STORT HÅLLBARHETSFOKUS
Ett stort steg för oss i rätt riktning för att minska vår klimatpåverkan här i Norden tas i och med bygget av vår nya produktionsanläggning utanför Stockholm som ska tas i drift i augusti. Den kommer ge oss helt nya förutsättningar att minska vår klimatpåverkan under produktion.  

Bland annat kommer vi att ha ett eget färdigvarulager i byggnaden, vilket gör att transporter mellan produktion och mellanlager försvinner. Flöden och resurser är effektiviserade. Hela anläggningen kommer att drivas av fossilfri energi, där eldrivna pannor för uppvärmning och kylning av processen går på garanterat grön el, enligt ett särskilt avtal med Vattenfall. Uppvärmning och kylning av själva byggnaden sker med bergvärme/bergkyla och här förbereds också för solpaneler.

ETT TIPS PÅ VÄGEN
Om jag skulle välja ut ett råd att betona när det gäller frågan om klimatkompensering skulle min slutsats bli att vi måste se kompensationsåtgärder som ett komplement till det egna hållbarhetsarbetet. På FUCHS försöker vi tänka i ordningen: eliminera, reducera och i sista hand kompensera. 

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete hittar du det här


Det här kanske också intresserar dig?

Smörj rätt och spara energi

Energieffektiviseringar är självklarheter i många företag – och i vissa fall myndighetskrav. I det här arbetet kan smartare smörjning göra stor skillnad. Rätt produkter och rutiner sparar energi, men säkrar också den tekniska prestandan i maskinparken.

Läs blogginlägget

Avfall – ingrediens i framtidens smörjmedel

Avfall kan vara nyckel till smartare produktion och lägre miljöbelastning. Via vissa typer av avfall går det nämligen att hitta nya vägar i tillverkningen av smörjmedel – nya vägar som både kan spara pengar och miljö.

Läs artikeln

Vill du få nästa blogg direkt i inboxen?

Varannan månad publicerar vi nya blogginlägg med tips & råd för effektivare smörjning. Prenumerera så får du nya inlägg direkt till din e-post.


Prenumerera på smart smörjning
E-postadress
Företag
Förnamn
Efternamn
Välj prenumeration
Prenumeration Blogg Smart Smörjning

Om bloggen

Smart smörjning är en företagsblogg från FUCHS. Bloggen ger tips och goda råd om smörjning som betalar sig. Med det menar vi smörjning som förenklar, effektiviserar och ger kostnadsbesparingar. Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00