Hoppa till innehållet

Tips för effektivare skärvätskehantering

Det finns massor av fördelar med att effektivisera skärvätskehanteringen. Det handlar om allt från färre oplanerade driftstopp till längre livslängd på verktyg och maskiner. Följer du de här tipsen så ökar dina chanser avsevärt att hålla produktionen på en hög och jämn nivå.

1. UTSE EN SKÄRVÄTSKEANSVARIG
Detta är A och O för att hanteringen ska fungera och det minskar risken för att saker hamnar mellan stolarna. En skärvätskeansvarig bör sköta följande:

  • Kontrollera att det är rätt koncentration i systemen.
  • Fylla i loggboken med koncentration och pH-värden
  • Utföra korrigerande åtgärder för att bibehålla vätskans egenskaper.

2. MÄRK UPP MASKINERNA
Använder ni olika skärvätskor för olika typer av bearbetning? Märk upp maskinerna med vilken typ av skärvätska som ska användas i respektive maskin. Det minskar risken för sammanblandning som kan försämra skärvätskans egenskaper.

3. KONTROLLERA KONCENTRATIONEN
För att skärvätskan ska fungera optimalt måste koncentrationen hållas på rekommenderad nivå. En för hög koncentration ger mer kladd, ökad risk för hudproblem samtidigt som åtgången av skärvätska ökar. Om koncentrationen är för låg ökar det risken för bakterie- och svampangrepp, korrosion och dålig smörjning vilket minskar livslängden på verktyg och skärvätska.

Därför är det viktigt att mäta koncentrationen regelbundet, gärna dagligen men minst en till två gånger i veckan. Den mäts antingen med en refraktometer - som är enklast - eller genom titrering. Justera koncentrationen vid behov efter mätning. Normalt ska en svagare koncentration ca. 1–2 % användas för efterfyllning i systemet.

4. JÄMN PÅFYLLNING KONCENTRAT/VATTEN
Fyll på med mindre mängder ofta för att håll koncentrationen på en stabil jämn nivå. För bästa resultat gör detta dagligen.

5. KONTROLLERA PH-VÄRDET
Det är viktigt att ha kontroll på pH-värdet. De flesta skärvätskor har ett pH på 9–9,6 men det finns även produkter som vid användning har ett lägre pH. I de flesta skärvätskor ska pH-värdet ligga på minst 9,0. Om pH-värdet sjunker är koncentrationen för låg eller också har ni drabbats av ett bakterieangrepp. Det kan ge korrosionsproblem och dålig lukt. Kontrollera pH-värdet om möjligt dagligen men minst varje vecka, antingen med en pH-mätare eller en pH-sticka. Korrigera lågt pH med pH-booster. Se bild nedan.

6. MINIMERA LÄCKOLJA MED HJÄLP AV SKIMMERS OCH SEPARATORER
Läckolja kontaminerar emulsionen och kan bestå av gejdolja, rostskyddsvätska, hydraulolja och växellådsolja. Bakterier växer i gränsskiktet mellan läckoljan och emulsionen. Därför ska läckoljan tas bort dagligen. Inga emulsioner klarar att vara täckta av läckolja någon längre tid.

Läckoljehalten mäts på följande sätt:
koncentrationen (refraktometer) – Koncentrationen (titrering) = läckoljehalten.

Läckoljan tas enklast bort med hjälp av en skimmer eller separator. Det går också att få ett grovt mått på läckoljeinnehållet genom mätning av den fria oljan (synlig oljenivå ovanpå emulsionen), men metoden mäter inte läckolja som redan emulgerats.

7. KONTINUERLIGT BORTTAGANDE AV SPÅNOR
Spån och andra partiklar måste avlägsnas genom filtrering. Dessa orenheter kan annars förkorta emulsionens livslängd eftersom de bidrar till att öka tillväxten av bakterier och svamp.

8. MINIMERA SYSTEMENS STILLESTÅNDSTID
Vid stillestånd: höj upp pH värdet 0,2-0,3 enheter. Vid längre stillestånd – exempelvis sommaruppehåll – kan det även behöva tillsättas baktericid. Cirkulera systemet med jämna mellanrum, alternativt tillsätt luftning. För mindre system fungerar det bra med en akvariepump.

9. PLANERADE VÄTSKEBYTEN
Genom bra kontroll av systemen slipper ni oplanerade och kostsamma byten.

10. ANVÄND ALLTID SYSTEMRENGÖRARE VID MED BYTE
Detta är ett vattenlösligt rengörings- och dispergeringsmedel för emulsioner och lösningar. Systemrengörare dödar bakterie- och svampväxt, men lossar även mikrobiologiskt film och slam. Systemrengörare används bara vid byte av en emulsion – inte som en del av det regelbundna underhållet av emulsionen.

11. SÄKRA SMÖRJNINGEN VID INKÖP AV MASKINUTRUSTNING
Se till att nya maskiner är enkla att smörja. Då slipper du bygga om eller köpa in dyr extrautrustning till din nya maskinpark – bara för att tillverkaren inte tagit höjd för att smörjningen och påfyllningen av skärvätska ska fungera smidigt. Det kan även handla om att filtreringen inte håller måttet eller tankarna för skärvätska inte fått tillräckligt med utrymme. Behöver man komplettera sitt system med ombyggnader och extrautrustning kostar det stora belopp.

Slipp detta problem genom att ställa rätt krav i upphandlingen redan innan du skriver under beställningen av nya maskiner och system.

Vill du veta mer kan jag tipsa om vår Skärvätskehandbok som du hittar här. Där kan du läsa mer om skärvätskor, om allt från deras sammansättning och vilka roller de olika additiven har till hur de kan förbättra ditt bokslut.

Det lönar sig att ha kontroll på hur skärvätskor fungerar och hanteras. Behöver du hjälp, kontakta oss gärna.

Vill du få nästa blogg direkt i inboxen?

Varannan månad publicerar vi nya blogginlägg med tips & råd för effektivare smörjning. Prenumerera så får du nya inlägg direkt till din e-post.


Prenumerera på smart smörjning
E-postadress
Företag
Förnamn
Efternamn
Välj prenumeration
Prenumeration Blogg Smart Smörjning

Om bloggen

Smart smörjning är en företagsblogg från FUCHS. Bloggen ger tips och goda råd om smörjning som betalar sig. Med det menar vi smörjning som förenklar, effektiviserar och ger kostnadsbesparingar. Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00