ไปที่เนื้อหา

CEPLATTYN

มากกว่า 50 ปีที่แล้ว CEPLATTYN ได้เริ่มจากการเป็นสารหล่อลื่นแบบยึดติดชนิดพ่นชนิดแรกที่ปราศจากสารแอสฟัลต์และตัวทำละลาย นับแต่นั้นมาก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ ตราสินค้านี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกผ่านการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เกียร์แบบเปิดในเครื่องบด เตาเผาแบบหมุน เครื่องอบแห้ง เครื่องบดแร่หรือเตาเผาอนุภาค ลูกปืนแท่นหมุน ชั้นวางหรือรางเลื่อน รวมถึงในการหล่อลื่นลวดเชือกอีกด้วย

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์
บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00