ไปที่เนื้อหา

การตีขึ้นรูป

การขึ้นรูปเหล็ก (การขึ้นรูปแบบร้อนและอุ่น) | การตีบีบท่อกลม (ท่อไร้ตะเข็บ) | การขึ้นรูปกลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (อะลูมิเนียม ทองเหลือง ไททาเนียม ซุปเปอร์อัลลอย ทองแดง)

อุตสาหกรรมการตีขึ้นรูป เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่หลากหลายด้าน ซึ่งในแต่ละด้านจะมีข้อกำหนดพิเศษที่มีมาตรฐานที่สูงสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ต้องการ โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า LUBRODAL จาก FUCHS LUBRITECH ได้ครอบคลุมการใช้งานตีขึ้นรูปทั้งหมดรวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการลดขนาด โดยผ่านแกรไฟต์ก่อนเคลือบ สำหรับการตีขึ้นรูปแบบอุ่น เพื่อเป็นการหล่อลื่นเครื่องมือที่หลากหลายชนิด – เช่น สำหรับการตีขึ้นรูปแบบกึ่งร้อนหรือแบบร้อน การตึขึ้นรูปด้วยความเร็วและแม่นยำสูง การทำลดขนาดหรือม้วนวงแหวน การผลิตท่อไร้ตะเข็บ เป็นต้น

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์
บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00