ไปที่เนื้อหา

THERMISOL

THERMISOL ตัวช่วยเพิ่มแข็งที่ให้สมรรถนะสูงสุดในการชุบแข็งสำหรับทุกชิ้นงาน การป้องกันการกัดกร่อนที่ดีที่สุด พฤติกรรมการเกิดฟองที่ดี การละเหยและเป็นไอที่ต่ำ รวมถึงการต้านทานที่ผิวและความเสถียรภาพสูง

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์