ไปที่เนื้อหา

GLEITMO

ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า GLEITMO มีหลากหลายประเภท ประกอบไปด้วย การเคลือบฟิล์มแบบแห้ง การหล่อลื่นด้วยสารของแข็งคุณภาพสูง จาระบีชนิดพิเศษและเพสต์สำหรับการหล่อลื่นและเพื่อวัตถุประสงค์การประกอบชิ้นส่วน การใช้งานทั่วไปมีตั้งแต่ ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งและแบบกาบ ไปจนถึงการเคลือบสกรู/สลักเกลียว รางเลื่อนและการยางกันรั่ว เช่น ยางโอริง สารหล่อลื่นขาวแบบแข็งที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบพิเศษ และสารหล่อลื่นที่ทนต่ออุณหภูมิสูงและทนทานต่อออกซิเจน ทำให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์