ไปที่เนื้อหา

การมีส่วนเกี่ยวข้องในความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรม สังคมและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของเรา

กว่า 10 ปี ที่เรากำหนดให้คำมั่นสัญญาทางสังคม ถือเป็นข้อบัญญัติของเรา โดยเราเชื่อว่านโยบายขององค์กรที่มุ่งเน้นทั้งด้านการจัดหาเพื่อความยั่งยืนของระบบ และเพิ่มในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

ดังนั้น FUCHS ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่สำคัญในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสนับสนุนสำหรับงานอาสาสมัครสำหรับหน่วยงานด้านสังคมและหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น นอกจากนี้ FUCHS ให้การสนับสนุนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ด้วย

  

ช่องทางการติดต่อ

FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ฟุคส์ ลูบริแคนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400

โทร: +66 2615 0168-75

โทรสาร: +66 2615 0167

อีเมล: info@fuchs.com

บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00