ไปที่เนื้อหา

ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว – สารหล่อลื่นของเรานั้นมีความโดดเด่นกว่า

  • FUCHS สามารถแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีระยะเวลาที่ยาวนานในด้านการพัฒนาในวงการการเติมขั้นต้นของน้ำมันและแก๊ส
  • เราถูกเลือกเป็นผู้จัดหาสินค้าที่เป็นที่ต้องการโดยผู้ผลิตรถเชิงพาณิชย์ชั้นนำของสแกนดิเนเวีย
  • ในปี 2014 FUCHS ได้รับ “The Volkswagen Group Award” รางวัลประจำปีได้ส่งมอบโดย VW เพื่อให้เกียรติผู้จัดหาสินค้าที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการให้ความร่วมมือที่ดีกับลูกค้าของเรา
  • ในปี 2015 บริษัท FUCHS SCHMIERSTOFFE จำกัด ได้รับเกียรติของการบริการที่ยอดเยี่ยมโดยถูกขนานนามว่าเป็น “ผู้จัดหาสินค้าเชิงกลยุทธ์” ให้กับ RWE Group Purchasing

ความยั่งยืนที่ได้รับใบรับรอง

FUCHS มีความหลากหลากมากที่สุดในโลกในสินค้าประเภทสารหล่อลื่นทางชีวภาพ ซึ่งเริ่มตั้งแต่น้ำมันพื้นฐานที่ใช้ในเลื่อยไฟฟ้าไปจนถึงน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ยนต์สมรรถนะสูง หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่สลายได้ทางชีวภาพของเรา ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (Euro-Marguerite) น้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมันเกียร์ที่สลายได้ทางชีวภาพรุ่นใหม่ถูกพัฒนาภายใต้ตราสินค้า PLANTO โดยใช้พื้นฐานของเอสเทอร์ที่อิ่มตัว ที่นี่ ส่วนของวัตถุดิบที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่มีมากกว่า 50% และผลิตภัณฑ์ได้แสดงถึงสมรรถนะของสินค้าให้เห็นกันแล้ว

นอกจากเรื่องนี้ FUCHS ยังเป็นส่วนที่ดำเนินการหลายอย่างในกระบวนการจัดตั้งมาตรฐานยุโรปสำหรับสารหล่อลื่นที่ทำมาจากชีวภาพ นอกเหนือจากสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งรวมถึงการทำงานเกี่ยวกับศัพท์บัญญัติ รวมถึงกำหนดเนื้อสารที่ทำมาจากชีวภาพ เกณฑ์ความยั่งยืน การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรอง พนักงานที่ FUCHS เป็นผู้นำทีมทำงานที่คณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการพัฒนามาตรฐานทั่วไปของสารหล่อลื่นชีวภาพ

บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00