ไปที่เนื้อหา

จาระบี

ผลิตภัณฑ์จาระบีของ FUCHS เป็นผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานและสารอุ้มน้ำมันที่คัดสรรอย่างพิเศษ รวมทั้งการเพิ่มคุณสมบัติบางประการจากสารเติมแต่งที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จาระบีของเรา ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ผลิตภัณฑ์จาระบีของ FUCHS มีหลายชนิด ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย และตอบโจทย์ทั้งด้านเทคโนโลยีและความคุ้มค่าต่อการใช้งาน

 

Max execution time: 240

ประเภท