ไปที่เนื้อหา


FUCHS กับการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต

ข้อกำหนดในทางเทคนิคและกฎระเบียบในผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น เช่น ข้อกำหนด REACH ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น จากข้อกำหนดดังกล่าวทำให้มีมีความต้องการในผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น กับผลิตภัณฑ์กลุ่มพิเศษและเฉพาะเจาะจงได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับวัสดุที่มีสมรรถนะสูงต่าง ๆ เช่น พลาสติก วัสดุเคลือบผิว หรือ ไททาเนียม และ โลหะผสมอะลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและวิศวกรรมการแพทย์ ได้เพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในกระบวนการที่มีนวัตกรรมใหม่ ด้วยคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มยานยนต์ได้มีการใช้งานเครื่องยนต์ที่มีกำลังที่มากขึ้น ทำให้ระบบชุดส่งกำลังมีภาระงานที่หนักขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นมากขึ้น กับความท้าทายหลักในหน่วยงานนี้ – สร้างด้วยวัสดุที่น้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน และเพิ่มการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า – ทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบีมี่มีนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้ จากสภาวะความต้องการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือ ทรัพยากรที่ขาดแคลน ทำให้มีความต้องการแนวทางใหม่ในด้านคุณค่าเพิ่ม ดังข้อความต่อไปนี้ การลด CO2 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง การหาทรัพยากรใหม่ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งบริษัท FUCHS ได้เผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้

 


FUCHS มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มข้นร่วมกับพันธมิตรจำนวนมาก

”เพกาซัส” เป็นโครงการของกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมที่เปิดตัวในปี 2009 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน ระบบส่งผ่านแรงขับเคลื่อนในยานพาหนะ (มอเตอร์ ระบบส่งผ่านแรงขับเคลื่อน ตลับลูกปืน) สิบบริษัทและสถาบันต่าง ๆ กำลังวิจัยเรื่องวัสดุและน้ำยาหล่อลื่น ที่จะช่วยให้เกิดการประหยัดเชื้อเพลิง

น้ำมันดิบเป็นทรัพยากรที่มีวันหมด เนื่องด้วยพื้นฐานที่เป็นลักษณะนี้ สิ่งที่จะมาทดแทนเป็นสิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรมสารหล่อลื่น วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แก่ น้ำมันที่ทำมาจากพืช เช่น น้ำมันเรพสีด การถกเถียงเรื่อง “การแข่งขันด้านอาหาร” ในการใช้งานทางเทคนิคของน้ำมันพืชได้นำพาให้เกิดการค้นหาวัตถุดิบทดแทน ที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตอาหารและอาหารสัตว์ FUCHS ได้มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นสหวิทยาการ”คุณค่าของชีวมวลขั้นสูง” ของกระทรวงการศึกษาและวิจัยแห่งชาติของเยอรมัน (BMBF) โครงการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาของห่วงโซ่การกู้คืนแบบบูรณาการสำหรับการแปลงสาหร่ายรุ่นที่สาม และชีวมวลที่ทำมาจากยีสต์ เป้าหมายตรงนี้คือการนำไปสร้าง เชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการบิน สารหล่อลื่น และวัสดุใหม่สำหรับใช้ในงานการก่อสร้าง สารอินทรีย์จำพวกไขมันที่มีอยู่ในสาหร่ายบางชนิดสามารถใช้ในการสร้างส่วนประกอบของสารหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง

ในการเริ่มต้นการวิจัยของ BMBF ”คาร์บอนฟุตพรินต์เป็นศูนย์”, การรีไซเคิลของขยะที่มีคาร์บอนสูงกำลังถูกตรวจสอบเพื่อนำมาผลิตชีวมวลที่ใช้งานได้ เป้าหมายของโครงการเพื่อสร้างวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้จากขยะ คำหลักที่นี่คือ ขยะไปสู่คุณค่า น้ำเสียจากอุตสาหกรรมที่มีส่วนของคาร์บอน ท่อน้ำทิ้ง กากตะกอน ก๊าซจากปล่องไฟ จะถูกเปลี่ยนเป็นคุณค่าให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตผ่านจุลินทรีย์ที่ใช้ของเสียเป็นสารตั้งต้น สำหรับ FUCHS สิ่งที่เรามุ่งเน้นในกิจกรรมงานวิจัยอยู่ในฐานของการใช้งานในน้ำมันพื้นฐานและสารเติมแต่ง โมเลกุลที่ซับซ้อนจะสามารถหาได้จากการปรับเปลี่ยนเอนไซม์ สำหรับใช้งานเป็นฐานน้ำมันหรือสารเติมแต่ง

พันธมิตรการวิจัย “เทคโนฟังชันนอลโปรตีน” ของ BMBF กำลังทำการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานในโปรตีนผักที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตอาหารและอาหารสัตว์ โครงการนี้มีความตั้งใจที่จะใช้โปรตีนที่ดัดแปลงให้เป็นสารเติมแต่งที่อยู่ในขอบเขตของการผลิตสารหล่อลื่น โปรตีนชนิดนี้สามารถหาได้จากวัสดุที่หลงเหลือจากการเกษตร

การขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้ายังคงต้องการสารหล่อลื่น อัตราการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในการขับเคลื่อนของแต่ละเครื่องยนต์ และการพัฒนาที่ยังไม่หยุดยั้ง ทำให้เกิดความต้องการใหม่ ๆ ในสารหล่อลื่น ถึงแม้ว่าจะไม่มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ในรูปแบบปกติ พาหนะขับเคลื่อนไฟฟ้า และโดยเฉพาะ จำพวกที่ต้องใช้พลังงานที่มีความหนาแน่นสูง ยังคงต้องการสารหล่อลื่น (สำหรับตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งและชุดส่งกำลัง) และสำหรับระบายความร้อน ดังนั้น การขับเคลื่อนไฟฟ้าในรถยนต์ต้องการวิธีการใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่แค่การทำตามข้อกำหนดบางอย่าง แต่ต้องพัฒนาทั้งระบบด้วยวิธีการที่ใหม่ หนึ่งในวิธีที่ FUCHS ตอบปัญหาในโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ในสหภาพยุโรป ชื่อว่า “ปรับปรุงชุดส่งกำลังไฟฟ้าโดยการบูรณาการ (ODIN)” บริษัท Robert BOSCH จำกัด เป็นผู้ประสานงานในโครงการนี้ และ FUCHS เป็นพันธมิตรด้านสารหล่อลื่น

บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00