ไปที่เนื้อหา

โอกาสของคุณ

บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี กับทีมงานผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม มีส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ ดังนั้นเราจึงได้จัดทำเป้าหมายที่ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเรามีประสบการณ์และความสามารถที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่ว่างของเรา โดยที่พนักงานของเราจะปฏิบัติงานตามแผนงานขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าและในฐานะของพนักงานของบริษัท สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ FUCHS

 

สถาบันฝึกอบรม FUCHS ACADEMY

เนื่องจากการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง พนักงานของเราจึงได้รับการสนับสนุนและการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสถาบันฝึกอบรม FUCHS ACADEMY เป็นหน่วยงานฝึกอบรมระดับโลก ที่ดำเนินงานด้านการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคและนำเสนอการฝึกอบรมที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยสนับสนุนพนักงานขายมืออาชีพของเราในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพิ่มเสริมประสบการณ์ด้านเทคนิค สำหรับหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม FUCHS ACADEMY ที่ท้าทาย จะออกแบบและกำหนดขึ้นสำหรับหน่วยงานในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะ

 

ความสมดุลในชีวิตและการทำงาน

บุคลากรของเราถือว่า ความสมดุลในชีวิตในการทำงานกับชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเชื่อว่าการสนับสนุนให้บุคลากรของเราผ่านการกิจกรรมที่ท้าทายและหลากหลายในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ - ตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์บริการรับเลี้ยงเด็ก ไปจนถึง ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย 

บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00