ไปที่เนื้อหา

"รูปภาพจาก Shutterstock.com"

 

โปรดสังเกต

โปรดทราบ : เพื่อให้ทุกข้อความภายในเว็บไซต์นี้เข้าใจง่าย เราจะเลือกใช้คำพูดที่เป็นภาษาที่ผู้ชายใช้ โดยธรรมชาติบางกรณีเราจะคำนึงถึงคำพูดบางคำที่เป็นภาษาที่ผู้หญิงใช้ แต่ผู้พูดเป็นผู้ชาย เช่นกัน
 

ช่องทางการติดต่อ

 

ช่องทางการติดต่อ บริษัท ฟุคส์ ลูบริแคนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัท ฟุคส์ ลูบริแคนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400โทร: +66 2615 0168-75

โทรสาร: +66 2615 0167
อีเมล: info@fuchs.co.th

การขออนุญาตใช้งาน การคัดลอกและแจกจ่ายเนื้อหา ที่เผยแพร่โดย FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD. บนเซิร์ฟเวอร์เวิลด์ไวด์เว็บนี้ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องไม่นำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า แต่จะจำกัดการใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับเป็นข้อมูลภายในองค์กรเท่านั้น

เนื้อหาที่นำเสนอไว้ในเว็บไซต์นี้ จะไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดถึงการรับประกันโดยนัยที่ไม่ละเมิดนความสามารถในด้านการขาย การไม่เลิดลิขสิทธิ์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ของ FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD. อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ รวมทั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลเป็นระยะโดย FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.

บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00