ไปที่เนื้อหา

CHEMPLEX

CHEMPLEX สารประกอบซิลิโคนได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานหลากหลายที่ต้องการสมรรถนะ ถูกสร้างขึ้นด้วยเบสซิลิโคนเหลวที่คัดพิเศษและสารเพิ่มความหนาแบบพรีเมียม CHEMPLEX สารประกอบซิลิโคนมีความทนทานต่อการออกซิเดชัน การเสื่อมสลายจากความร้อนและทนต่อสารเคมีที่หลากหลาย และยังคงคุณสมบัติไว้ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์