ไปที่เนื้อหา

ECOCOOL

สารหล่อเย็นที่ละลายน้ำได้ใน ECOCOOL มีความคงทนสูง และประหยัดในแง่ของการใช้งาน เนื่องจากคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม มีสมรรถนะสูงในการขึ้นรูปและการตัด

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์