ไปที่เนื้อหา

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น เทคโนโลยี บุคลากร

องค์ประกอบทั้งสามสิ่งนี้ ถือเป็นหัวใจหลักสำหรับแบบจำลองธุรกิจของเรา และเป็นพื้นฐานและแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละวันของเราทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

มุ่งเน้น 100%

FUCHS มุ่งเน้นผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่นชนิดพิเศษ 100% มายาวนานกว่า 80 ปี ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีมากกว่า 10,000 รายการ บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านมาตรฐานทั้งระดับสากลและนานาชาติโดยครอบคลุมครบทุกประเภท โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่นของเราได้ จำแนกออกเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับกลุ่มยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรม จาระบีสำหรับงานหล่อลื่น น้ำมันสำหรับงานแปรรูปโลหะ และรวมทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่นสำหรับงานพิเศษโดยเฉพาะ โดยนอกจากนำเสนอทางด้านผลิตภัณฑ์ในทุก ๆ ประเภทและเรายังมีส่วนช่วยในการให้คำแนะนำทางด้านข้อมูลเชิงเทคนิคและบริการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด

เทคโนโลยี

แนวทางแก้ปัญหาแบบองค์รวม

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มุ่งเน้นทำความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่นแบบองค์รวม ถือเป็นปัจจัยสำคัญและมีส่วนในความสำเร็จสำหรับ FUCHS ของเรา โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประมาณหนึ่งในสิบของพนักงานของเราทำงานในส่วนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้บริษัทมีการงานวิจัยและพัฒนามากกว่า 600 โครงการในปัจจุบัน เพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา สิ่งนี้ทำให้เราสามารถเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี สำหรับส่วนธุรกิจที่สำคัญต่าง ๆ ไม่เพียงแค่การมุ่งเน้นในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเท่านั้น แต่เรายังเน้นย้ำในด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น – เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการกำจัด

บุคลากร

คำมั่นสัญญาส่วนบุคคล

ด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความชำนาญเฉพาะด้านของเรากว่า 5,000 ราย จากทั่วโลก เราให้คำมั่นสัญญาส่วนบุคคลที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยทีมงาน FUCHS เป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงาน และดำเนินตามคำมั่นสัญญาส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนช่วยให้บริษัท FUCHS เราประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน โดยเราเน้นย้ำในการช่วยเหลือลูกค้าและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ก่อให้เกิดความไว้วางใจและสร้างโอกาสสำหรับเราในการค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสำหรับลูกค้าบางราย

บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00