ไปที่เนื้อหา

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม

หลักการทำงานของน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมที่สำคัญในด้านการผลิตและการส่งต่อพลังงาน การลดและการส่งแรงกำลังเพื่อการขับเคลื่อน กระบวนการสร้างความเย็น หรือกระบวนการอัดอากาศ รวมถึงการใช้งานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอีกมากมาย จากความต้องการที่แตกต่าง  FUCHS จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์เฉพาะด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย ความเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจักร กระบวนการดำเนินงานและระบบต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต รวมทั้งการลดการใช้พลังงานสำหรับระบบไฮดรอลิก ชุดเกียร์และการใช้งานที่หลากหลาย

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น FUCHS ประเภทย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่่ผลิตจากสารไฮโดรคาร์บอนทั่ว ๆ ไป

 

Max execution time: 240

ประเภท