ไปที่เนื้อหา

บริการต่าง ๆ

การสร้างความมั่นใจในการผลิตที่มีกำไรในการแข่งขันระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันสร้างความเป็นไปได้สำหรับในอนาคตเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ผลิตทุกราย การปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ สารหล่อลื่น ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอุตสาหกรรม จาระบี น้ำมันสำหรับงานโลหะ มีผลทั้งโดยตรงและทางอ้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต บนพื้นฐานของการเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา FUCHS ให้บริการแบบแยกส่วนในด้านการบริการจัดการสารหล่อลื่น (CPM) ที่ครอบคลุมไปจนถึงการเข้าบริหารจัดการสารหล่อลื่นแทนที่ลูกค้าทั้งหมด

บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00