ไปที่เนื้อหา

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับยานยนต์

FUCHS เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นชั้นนำ สำหรับน้ำมันเครื่องที่เติมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ออกจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์  รถบรรทุก เครื่องจักรกลการเกษตร หรือเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง ด้วยผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นที่ครอบคลุมครบทุกการใช้งานสำหรับธุรกิจยานยนต์ รวมทั้งเทคโนโลยี XTL® ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ FUCHS ทำให้ FUCHS เป็นผู้ที่กำหนดมาตรฐานใหม่ โดยน้ำมันเครื่องที่มีเทคโนโลยี XTL® จะสร้างชั้นฟิล์ม เพื่อปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ง่ายและรวดเร็วทันทีที่สตาร์ทเครื่องยนต์ รวมถึงการทำงานภายใต้สภาวะการใช้งานหนักหน่วง รุนแรง และน้ำมันเครื่องยังคงรักษาเนื้อฟิล์มให้คงสภาพ ช่วยให้เครื่องยนต์ของคุณคงสมรรถนะสูงสุดและเชื่อถือได้ ตลอดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่อง โดยคุณประโยชน์ที่ได้รับ เช่นเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายขึ้น และลดการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ รวมทั้งประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ – และสำหรับปริมาณการใช้น้ำมันเครื่องจะต่ำกว่าน้ำมันเครื่องธรรมดาที่ใช้กันทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบสำหรับความหนืดของน้ำมันเครื่องกลุ่มเดียวกัน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ FUCHS เป็นผู้บุกเบิก น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยี XTL®

Max execution time: 240

ประเภท