ไปที่เนื้อหา

อุตสาหกรรมอื่น ๆ

อุตสาหกรรมเคมี | อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ | การแพทย์และเภสัชกรรม | อุปกรณ์ไฟฟ้า | เครื่องใช้ไฟฟ้า | เครื่องมือไฟฟ้า | บริษัทที่ให้บริการ | สิ่งทอ | เครื่องทำความเย็น | อุตสาหกรรมยางพารา

อุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ มีความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นในการใช้งานโดยเฉพาะ โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษที่มีจำนวนให้เลือกมากมาย จึงมีความจำเป็น – นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของFUCHS ที่มีครอบคลุมทั้งหมดถือเป็นส่วนสำคัญเช่นกัน : ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา FUCHS ได้หาแนวทางในการตอบโจทย์เฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในงานด้านต่าง ๆ ของเรา

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์
บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00