ไปที่เนื้อหา

สารหล่อลื่นสำหรับการใช้งานแบบพิเศษ

ภายในกลุ่มบริษัท FUCHS นั้น FUCHS LUBRITECH เป็นผู้เชี่ยวชาญในสารหล่อลื่นสำหรับงานหล่อลื่นพิเศษ มากกว่า 60 ปีแล้วที่เรามุ่งเน้นในการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายโดยเป็นผู้นำแนวโน้มของสารหล่อลื่นที่มีสมรรถนะสูงและน้ำยาถอดแบบ สำหรับการใช้งานหลากหลายที่มีความต้องการ ผลิตภัณฑ์หลักของเรารวมทั้งหมดมีมากกว่า 1000 รายการที่มีความเฉพาะ ซึ่งแต่ละอันได้ถูกปรับปรุงซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับการใช้งานเฉพาะ เรามีการขยายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรม สารหล่อลื่นชนิดพิเศษของ FUCHS LUBRITECH สนับสนุนสมรรถนะสูงที่สุด ความยั่งยืน ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ รวมทั้งประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย มันคือคำมั่นสัญญา : เทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราได้กลับคืน

Max execution time: 240

ประเภท