ไปที่เนื้อหา

อาหารและเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มและโรงเบียร์ | เนื้อและสัตว์ปีก | ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม | เบเกอรีและขนมหวาน |น้ำมันที่บริโภคได้ | อาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยง

การใช้งานที่มีความต้องการเฉพาะและความอ่อนไหวง่ายนั้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารสัตว์จะถูกผลิตขึ้นมาจากที่ไหน ผ่านกระบวนการผลิต การบรรจุขวด หรือการบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นแบบพิเศษ CASSIDA จาก FUCHS LUBRITECH สามารถตอบโจทย์ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสูงสุดควบคู่ไปกับสมรรถนะในด้านเทคนิค ทำให้กระบวนการผลิตได้ดำเนินไปได้อย่างราบลื่น มีประสิทธิภาพในระดับสูง และอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึน สำหรับเครื่องจักรและระบบการทำงานของคุณ

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์
บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00