ไปที่เนื้อหา

CASSIDA

CASSIDA เป็นตระกูลสารหล่อลื่นที่ครอบคลุมทุกการใช้งานได้มากที่สุด ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและในพื้นที่ ๆ เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ CASSIDA ผ่านการจดทะเบียน NSF และสถานที่ผลิต CASSIDA ยังผ่านการรองรับมาตรฐาน ISO 21469 การรับรองมาตรฐานของโคเชอร์และฮาลาลสามารถพิสูจน์ว่าสารหล่อลื่นตอบสนองข้อกำหนดของอาหารทางศาสนาและกฎหมาย สำหรับลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิมและชาวยิว

Max execution time: 240