ไปที่เนื้อหา

CASSIDA

CASSIDA เป็นตระกูลสารหล่อลื่นที่ครอบคลุมทุกการใช้งานได้มากที่สุด ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและในพื้นที่ ๆ เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ CASSIDA ผ่านการจดทะเบียน NSF และสถานที่ผลิต CASSIDA ยังผ่านการรองรับมาตรฐาน ISO 21469 การรับรองมาตรฐานของโคเชอร์และฮาลาลสามารถพิสูจน์ว่าสารหล่อลื่นตอบสนองข้อกำหนดของอาหารทางศาสนาและกฎหมาย สำหรับลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิมและชาวยิว

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์
บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00