ไปที่เนื้อหา

เครื่องจักรและอุปกรณ์

เครื่องจักรและอุปกรณ์

การดำเนินงานที่ราบรื่น ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครื่องจักรและระบบการทำงานต่าง ๆ การเพิ่มการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นนี้ ได้ถูกนำมาใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรสมัยใหม่ ในด้านความแม่นยำ ความเร็ว และความเชื่อถือได้ ทั้งหมดนี้ทำให้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้อง จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น FUCHS ได้รวบรวมข้อกำหนดดังกล่าวเหล่านี้ พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุด ทั้งในด้านการเข้ากันได้สำหรับการใช้งาน และมีประสิทธิผล ที่เป็นที่ยอมรับและพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริง

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์
บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00