ไปที่เนื้อหา

การขนส่ง

การขนส่งทางรถไฟ | ทางน้ำ | ทางอากาศ | ลิฟต์ | บนถนน

มากกว่า 85 ปี FUCHS ได้มุ่งเน้นกิจกรรมทั้งหมดไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ความเชี่ยวชาญด้านนี้หมายถึงว่าเรามีความประสงค์ที่จะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง – ทางภูมิศาสตร์ ด้านเทคนิค และในการนำไปใช้งานที่หลากหลาย FUCHS ในวันนี้ มีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะสูงและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้งานขนส่งทั้งหมดทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์หรือชุดส่งกำลังสำหรับรถบรรทุกและรถรางต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิกที่มีสมรรถนะสูง หรือผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษ

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์
บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00