ไปที่เนื้อหา

การแปรรูปโลหะ

โรงซ่อมเครื่องจักร | การกำจัดเศษ Chip | การดึงและการปั๊มขึ้นรูป | การชุบแข็ง

FUCHS เป็นหนึ่งในผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก สำหรับงานโลหะทุกประเภท รวมถึงการเปลี่ยนรูป กระบวนการขึ้นรูปและการแข็งตัว ในหลาย ๆ กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตแบบนี้ จะสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยการใช้ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะ การคำนึงถึงผู้ใช้งาน เครื่องจักร เครื่องมือ ชิ้นงาน เวลาในการจัดเก็บ และเส้นทางการขนส่ง เป็นสิ่งที่สำคัญเท่า ๆกัน ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันสนิมและการการกัดกร่อนของ FUCHSถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์
บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00