ไปที่เนื้อหา

เหล็กและโลหะ

โลหะกลุ่มเหล็ก | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | สายและท่อ | วัสดุทนไฟ | ผู้ผลิตสกรู

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นของ FUCHS ในกลุ่มเหล็กและโลหะมีมากกว่าร้อยชนิด – รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการกัดกร่อนของ FUCHS ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก และใช้งานอย่างกว้างขวางและด้วยความเชี่ยวชาญของเรา ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยในการลดต้นทุนการผลิต

Max execution time: 240