ไปที่เนื้อหา

LUBRODAL

ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่นำเสนอในตราสินค้า LUBRODAL ตอบสนองความต้องการสูงสุดเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปร้อน รวมไปด้วย การตีขึ้นรูปแบบทั่วไป การขึ้นรูปโลหะที่ไม่มีธาตุเหล็ก การตีขึ้นรูปด้วยความเร็วสูง การขึ้นรูปแบบแม่นยำ หรือการหล่อร่วมกับแรงอัด

Max execution time: 240